თარგი:კუმშვადი არსებითი სახელი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search
ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი {{{ფუძე}}}- {{{შეკუმშული ფუძე}}}-ებ- {{{ფუძე}}}-ნ-
მოთხრობითი {{{ფუძე}}}-მა {{{შეკუმშული ფუძე}}}-ებ-მა {{{ფუძე}}}-თ(ა)
მიცემითი {{{ფუძე}}}-(ა) {{{შეკუმშული ფუძე}}}-ებ-(ა) {{{ფუძე}}}-თ(ა)
ნათესაობითი {{{შეკუმშული ფუძე}}}-ის(ა) {{{შეკუმშული ფუძე}}}-ებ-ის(ა) {{{ფუძე}}}-თ(ა)
მოქმედებითი {{{შეკუმშული ფუძე}}}-ით {{{შეკუმშული ფუძე}}}-ებ-ით(ა)
ვითარებითი {{{შეკუმშული ფუძე}}}-ად(ა) {{{შეკუმშული ფუძე}}}-ებ-ად(ა)
წოდებითი {{{ფუძე}}}- {{{შეკუმშული ფუძე}}}-ებ- {{{ფუძე}}}-ნ-


{{ქას-ო/უ
| დამარცვლა =
| მრ_რიცხვი =
| ფუძე =
| შეკუმშული ფუძე = <!-- თუ არ იკვეცება, ჩაწერეთ სრული ფუძე -->
| სულიერი თუ უსულო = <!-- ჩაწერეთ მხოლოდ ან სულიერი ან უსულო -->
| კონკრეტული თუ აბსტრაქტული = <!-- ჩაწერეთ მხოლოდ ან კონკრეტული ან აბსტრაქტული -->
| საკუთარი თუ საზოგადო = <!-- ჩაწერეთ მხოლოდ ან საკუთარი ან საზოგადო -->
| ვინ თუ რა ჯგუფის = <!-- ჩაწერეთ მხოლოდ ან ვინ ან რა -->
}}