ვითარებითი ბრუნვა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ვითარებითი ბრუნვა ვითარებითი ბრუნვები ვითარებითი ბრუნვანი
მოთხრობითი ვითარებითმა ბრუნვამ ვითარებითმა ბრუნვებმა ვითარებით ბრუნვათ(ა)
მიცემითი ვითარებით ბრუნვას(ა) ვითარებით ბრუნვებს(ა) ვითარებით ბრუნვათ(ა)
ნათესაობითი ვითარებითი ბრუნვის(ა) ვითარებითი ბრუნვების(ა) ვითარებით ბრუნვათ(ა)
მოქმედებითი ვითარებითი ბრუნვით(ა) ვითარებითი ბრუნვებით(ა)
ვითარებითი ვითარებით ბრუნვად(ა) ვითარებით ბრუნვებად(ა)
წოდებითი ვითარებითო ბრუნვავ ვითარებითო ბრუნვებო ვითარებითნო ბრუნვანო


ვითარებითი ბრუნვა

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) გრამატ. სახელის ერთ–ერთი ფორმა ქართული ენის ბრუნვათა სისტემაში; მისი ნიშანია –ად() თანხმოვანფუძიან სახელებში ან –() ხმოვანფუძიან სახელებში.
დამარცვლა:
იხ. ვითარებითი, ბრუნვა
სინონიმები:
ვნებითი ბრუნვა, მიმართულებითი ბრუნვა


თარგმანები