აღწერო

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული


აღწერო
გარდამავალი, ორპირიანი (შენ, ის)

მნიშვნელობა
  1. (ზმნა) სათითაოდ ჩამოითვალო და სია შეადგინო
    ◆ აღწერო სოფლის მოსახლეობა
  2. დაწვრილებით დაახასიათო ვინმე ან რამე (ზეპირად ან წერილობით)
    ◆ გთხოვ, აღწერო შენი სამუშაო
  3. დაასურათო
    ◆ შეგიძლია, აღწერო რაჭის ბუნება?
სინონიმები:
აღნუსხო, აღრიცხო
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
აღწერააღწერითიაღწერილიაღწერილობააღწერაღუწერაღიწერებააღმწერი
თარგმანები