cunis

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ლათინური

არსებითი სახ.
cunis
მხ.რ. მრ.რ.
Nominative cūna cūnae
Genitive cūnae cūnārum
Dative cūnae cūnīs
Accusative cūnam cūnās
Ablative cūnā cūnīs
Vocative cūna cūnae


cunis

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) აკვანი
შენიშვნა:
cūna-ის მრავლობითი რიცხვი,Dative (დატივი) ანდა Abblative (აბლატივი) ბრუნვა
დამარცვლა:
cūna
ეტიმოლოგია:
cūna
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
მოძიებულია „https://ka.wiktionary.org/w/index.php?title=cunis&oldid=82014“-დან