boys will be boys

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ინგლისური


boys will be boys

მნიშვნელობა
  1. (იდიომა) "ბავშვები იქცევიან ისე, როგორც ბავშვებს შეეფერებათ"
    ◆ We told the kids not to eat in the living room, but when we got home there was a big mess there oh well, boys will be boys.
ეტიმოლოგია:
1600. ანალოგიური შინაარსის ლათინური ანდაზა
boys + will + be + boys