ძიება

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული


ძიება

მნიშვნელობა
 1. (სახელზმნა) ძიება (ძიებისა), სახელი ეძიებს ზმნის მოქმედებისა — ძებნა.
  ◆ თვალაცქვეტით ყოფნა პოლიციისა, სასწრაფო და ფიცხელი ძიება და დევნა ავკაცისა... დიდს ზედმოქმედებას იქონიებს ხალხზე (ილია ჭავჭავაძე)
  ◆ არ ერჩივნათ [ფუტკრებს] აქ შიმშილით და სიცივით სიკვდილს მინდორში საშოვრის ძიებაში დასიცილიყვნენ? (თ. რაზიკაშვილი)
  ფიგურალურად: ◆ თანამედროვე ხელოვნების ყველა დარგი, სხვათა შორის თეატრიც, ძიების ხანაში იმყოფება (გ. ქიქოძე)

ბედისკვერის ძიება იხ. ბედისკვერი

 1. (სახელზმნა) სახელი იძიებს ზმნის მოქმედებისა — კვლევა.
  ◆ დოქტორი სტრონგი მუდამ გართული იყო ბერძნული ძირების ძიებაში (ქ. ბაქრაძის თარგმანი)

გეოლოგიაში: საბადოს შესწავლა გეოფიზიკური მეთოდებით, ბურღვით და სხვა.
◆ ზოგიერთ ტრასაზე დაიწყო ჰიქდროგეოლოგიური ძიება (კომუნისტი)

 1. (სახელზმნა) სამართალში: იგივეა, რაც გამოძიება. წინასწარი ძიება, — სასამართლო ძიება.
  ◆ მიხა... გადაგზავნეს „ოხრანკის“ განკარგულებაში და ... ძიების შემდეგ გამოაშკარავეს მისი ვინაობა (ი. გედევანიშვილი)
  ◆ სასტიკი იყო ძიებაც და სასჯელიც. მკვლელებს გლეხებში ეძებდნენ და ასპატი დაწვეს (მ. ჯავახიშვილი)

სისხლის ძიება იგივეა, რაც სისხლის აღება (იხ. სისხლი)

 1. რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი.
  ◆ ღონისძიება, შურისძიება, კვლევა-ძიება, დაზვერვა-ძიება
წარმოთქმა:
IPA: /dzɪɛbɑ/
დამარცვლა:
ძი··ბა
შეადარეთ:
ძებნა
წყაროები და რესურსები:
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტომი 8, თბილისი, 1964 წელი.
„ძიება“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში