შინაარსზე გადასვლა

კამათი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული


კამათი

მნიშვნელობა
  1. (სახელზმნა) განსხვავებული აზრების გამოთქმა-შეპირისპირება
    აზრთა გაცვლა-გამოცვლა
    ◆ ცხარე კამათი
    ◆ გაცხოველებული კამათი
დამარცვლა:
კა-მა-თი
სინონიმები:
დავა, ცილობა, პაექრობა
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ეკამათაკამათობასაკამათო
წყაროები და რესურსები:
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, რედ.არნ. ჩიქობავა. ერთტომეული. თბილისი, 1986
ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი. ალ. ნეიმანი. მესამე გამოცემა. განათლება. თბილისი, 1978
„კამათი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონშითარგმანები