აბელას ფეხებს გაიკეთებს

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

ფრაზა


აბელას ფეხებს გაიკეთებს

მნიშვნელობა
  1. მეტისმეტად ამაყობს, ქედმაღლობს, მედიდურობს
    ◆ ცრუპენტელა კაცი... აბელას ფეხებს გაიკეთებს, გაფუვდება, გადიდგულდება და უკვირს, რატომ ვერა მხედვენ, რა სიმაღლეზე ვდგავარო!? (ი. ჭავჭავაძე)
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
აბ–ელ–ას ფე-ხებს გა–ი-კეთ-ებს
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
აბელას ფეხებზე შედგება
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: