აბელას ფეხებზე შედგება

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

ფრაზა


აბელას ფეხებზე შედგება

მნიშვნელობა
  1. მეტისმეტად ამაყობს, ქედმაღლობს, მედიდურობს
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
აბ–ელ–ას ფე-ხებ-ზე შედ-გე-ბა
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
აბელას ფეხებს გაიკეთებს
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: