ააბრჭყვიალებს

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

ზმნა


ააბრჭყვიალებ–ს გრდმ.

მნიშვნელობა
  1. ბრჭყვიალს დააწყებინებს, – ააელვარებს. ◆ მზემ დილის ნამი ააბრჭყვიალა
წარმოთქმა:
IPA: /ɑɑbrtʃʼq'vɪɑlɛbs/
შენიშვნა:
ამ სიტყვაში ერთმანეთის მიმდევრობით თავს იყრის 5 თანხმოვანი – ბრჭყვ – რაც იშვიათი მოვლენაა.
დამარცვლა:
·აბ·რჭყვი··ლებს
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ააელვარებს
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ:
აბრჭყვიალდება, აუბრჭყვიალდება, აბრჭყვიალება, აბრჭყვიალებული