sjuksköterskor

ვიქსიკონი გვერდიდან

შვედური

sjuksköterskor -ს ბრუნება Singular
მხოლობითი
Plural
მრავლობითი
utrum Obestämd
განუსაზღ.
Bestämd
განსაზღვრ.
Obestämd
განუსაზღ.
Bestämd
განსაზღვრ.
Nominativ
სახელობითი
sjuksköterska sjuksköterskan sjuksköterskor sjuksköterskorna
Genitiv
ნათესაობითი
sjuksköterskas sjuksköterskans sjuksköterskors sjuksköterskornas


sjuksköterskor
სიტყვა sjuksköterska-ს განუსაზღვრელი ფორმა, მრავლობითი რიცხვი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) «ზოგადად» ექთნები