sjuksköterskan

ვიქსიკონი გვერდიდან

შვედური

sjuksköterskan -ს ბრუნება Singular
მხოლობითი
Plural
მრავლობითი
utrum Obestämd
განუსაზღ.
Bestämd
განსაზღვრ.
Obestämd
განუსაზღ.
Bestämd
განსაზღვრ.
Nominativ
სახელობითი
sjuksköterska sjuksköterskan sjuksköterskor sjuksköterskorna
Genitiv
ნათესაობითი
sjuksköterskas sjuksköterskans sjuksköterskors sjuksköterskornas


sjuksköterskan
სიტყვა sjuksköterska-ს განსაზღვრული ფორმა, მხოლობითი რიცხვი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) «გარკვეული» ექთანი