brechen

ვიქსიკონი გვერდიდან

გერმანული

დრო პირი სიტყვის ფორმა
Präsens ich breche
du brichst
er, sie, es bricht
Präteritum ich brach
Partizip II   gebrochen
Konjunktiv II ich bräche
Imperativ მხოლობითი brich!
მრავლობითი brecht!
დამხმარე ზმნა   haben, sein
ზმნის ყველა ფორმა იხილეთ აქ


brechen

მნიშვნელობა
  1. (ზმნა) გარდამ. მოტეხვა, მომტვრევა, დამტვრევა
  2. მედ. მოტეხვა
  3. (და)რღვევა, ნგრევა; მტვრევა, ჩაშლა
  4. მოწყვეტა(ხილის); დარღვევა, გატეხვა (სიტყვის, ფიცის)
  5. გარდატეხა (სხივის)
  6. გარდაუვ. დამტვრევა (დაიმტვრევა)
  7. გაწყვეტა (ურთიერთობის ვინმესთან)
  8. sich გადატეხვა (გადატყდება; დამტვრევა (დაიმტვრევა
  9. ფიზ. გარდატეხა
წარმოთქმა:
IPA: /ˈbʀɛçn, ˈbʀɛçŋ̩/ ˈbʀɪçt/; /ˈbʀaːχ/; /gəˈbʀɔχən, gəˈbʀɔχŋ̩/
აუდიო მაგალითი: brechen ?
დამარცვლა:
აწმყო bre·chen; ნამყო თხრობითი brach; ნამყო სასაუბრო ge·bro·chen
მოძიებულია „https://ka.wiktionary.org/w/index.php?title=brechen&oldid=81723“-დან