მომხმარებელი:Balyozxane/surnames

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
 1. ამბარდნიშვილი
 2. ანანიაშვილი
 3. აბიათარი
 4. აძიშვილი
 5. აბაზაშვილი
 6. აბაიაძე
 7. აბალაკი
 8. აბასაშვილი
 9. აბაშვილი
 10. აბაშიშვილი
 11. აბელაშვილი
 12. აბეწვაშვილი
 13. აბიაშვილი
 14. აბისონაშვილი
 15. აბრამაშვილი
 16. აბუაშვილი
 17. აგაშენაშვილი
 18. ადამაშვილი
 19. ადვაძე
 20. ადიკაშვილი
 21. ადოლაშვილი
 22. ადუაშვილი
 23. ავაზნელი
 24. ავანაშვილი
 25. ავგაროზაშვილი
 26. ავთანდილაშვილი
 27. ავკოფაშვილი
 28. ავლახაშვილი
 29. ავლოხაშვილი
 30. ავსაჯანაშვილი
 31. ავსაჯანიშვილი
 32. ავქოფაშვილი
 33. აზალაძე
 34. აზარიაშვილი
 35. აზაურაშვილი
 36. აზირაშვილი
 37. აზმაიფარაშვილი
 38. აკოლაშვილი
 39. აზრუმელაშვილი
 40. აკობაშვილი
 41. აკოფაშვილი
 42. აკულაშვილი
 43. ალაგარდაშვილი
 44. ალავერდაშვილი
 45. ალბორაშვილი
 46. ალბუთაშვილი
 47. ალელიშვილი
 48. ალექსიძე
 49. ალთუნაშვილი
 50. ალიბეგაშვილი
 51. ალიმბარაშვილი
 52. ალიმბერაშვილი
 53. ალიხანაშვილი
 54. ალუაშვილი
 55. ალუდაური
 56. ალხაზიშვილი
 57. ამაზაშვილი
 58. ამანათაშვილი
 59. ამანათიძე
 60. ამბიძე
 61. ამბრიაშვილი
 62. ამბროსაშვილი
 63. ამბროსიშვილი
 64. ამინაშვილი
 65. ამირაშვილი
 66. ამირაჯიბი
 67. ამირეზაშვილი
 68. ამირეჯიბი
 69. ამირიძე
 70. ამირხანაშვილი
 71. ამნიაშვილი
 72. ამრაზიშვილი
 73. ამურველაშვილი
 74. ანანიაშვილი
 75. ანდიაშვილი
 76. ანდრაზაშვილი
 77. ანდრიაშვილი
 78. ანესაშვილი
 79. ანიაშვილი
 80. ანიკაშვილი
 81. ანტონაშვილი
 82. ანტონიშვილი
 83. ანტონიძე
 84. ანუაშვილი
 85. ანძაველიძე
 86. არაბაშვილი
 87. არაბული
 88. არაგვიშვილი
 89. არათანაშვილი
 90. არაყიშვილი
 91. არაჩაშვილი
 92. არბოლაშვილი
 93. არბოლიშვილი
 94. არგანაშვილი
 95. არდაზიშვილი
 96. არდემანაშვილი
 97. არდოტელი
 98. არევაძე
 99. არმეგონაშვილი
 100. არსანიძე
 101. არსენაძე
 102. არსიაშვილი
 103. არსოშვილი
 104. არტემაშვილი
 105. არუნაშვილი
 106. არღუთაშვილი
 107. არღუნაშვილი
 108. არჩემაშვილი
 109. არჩუაშვილი
 110. არჩუაძე
 111. არხოზაშვილი
 112. არხოშაშვილი
 113. არჯაკელი
 114. არჯევანიძე
 115. ასაკაშვილი
 116. ასაშვილი
 117. ასეიშვილი
 118. ასთავიშვილი
 119. ასისტიშვილი
 120. ასკილაშვილი
 121. ასლამაზიშვილი
 122. ასლამაძე
 123. ასლანიშვილი
 124. ასპანიძე
 125. ასპინძელაშვილი
 126. ასრათაშვილი
 127. ასრაკაძე
 128. ასტამაძე
 129. ატაშვილი
 130. აფრიამაშვილი
 131. აფციაური
 132. აფხაზაშვილი
 133. აქიაშვილი
 134. აქულაშვილი
 135. აღაპიშვილი
 136. აღაჯანაშვილი
 137. აღდგომელაშვილი
 138. აღლაძე
 139. აღნიაშვილი
 140. აშკარელი
 141. აჩელაშვილი
 142. აწკარუნაშვილი
 143. ახალაშვილი
 144. ახალბედაშვილი
 145. ახალკაცი
 146. ახალშენაშვილი
 147. ახალშენიშვილი
 148. ახლოური
 149. ახოტელაშვილი
 150. ახსაბაძე
 151. ახსიაშვილი
 152. გიორბელიძე
 153. ბარნოვი
 154. ბაზანდარაშვილი
 155. ბერიანი
 156. ბებიაშვილი
 157. ბიჩნიგაური
 158. ბაბაკიშვილი
 159. ბაბულაშვილი
 160. ბაბაშვილი
 161. ბაბაჯანაშვილი
 162. ბაბიაშვილი
 163. ბაბლიშვილი
 164. ბაბლიძე
 165. ბაბოიძე
 166. ბაბუაშვილი
 167. ბაბულაშვილი
 168. ბაბუნაძე
 169. ბაბუნიშვილი
 170. ბაბუციძე
 171. ბაგაური
 172. ბაგიაშვილი
 173. ბაგრატაშვილი
 174. ბადაგაძე
 175. ბადალაშვილი
 176. ბადაშვილი
 177. ბადიაშვილი
 178. ბადრიაშვილი
 179. ბადრიძე
 180. ბაზალელი
 181. ბაზალი
 182. ბაზარაშვილი
 183. ბაზიარი
 184. ბაზლიძე
 185. ბაზუაშვილი
 186. ბათიაშვილი
 187. ბათილაშვილი
 188. ბათლიძე
 189. ბათმანაშვილი
 190. ბათმანიშვილი
 191. ბაიაძე
 192. ბაიდარაშვილი
 193. ბაიდაური
 194. ბაიდაშვილი
 195. ბაინდურაშვილი
 196. ბაისონაშვილი
 197. ბაკიძე
 198. ბალადაშვილი
 199. ბალალაშვილი
 200. ბალამწარაშვილი
 201. ბალამწარიშვილი
 202. ბალასანიძე
 203. ბალაშვილი
 204. ბალახაშვილი
 205. ბალახაძე
 206. ბალიაშვილი
 207. ბალიშვილი
 208. ბალხამიშვილი
 209. ბანეთიშვილი
 210. ბანკანაშვილი
 211. ბანცაძე
 212. ბანცური
 213. ბარამაშვილი
 214. ბარაშვილი
 215. ბარაჩაშვილი
 216. ბარბაქაძე
 217. ბარდაძე
 218. ბარვენაშვილი
 219. ბარიაშვილი
 220. ბარისაშვილი
 221. ბარიშვილი
 222. ბარნაბიშვილი
 223. ბარტყულაშვილი
 224. ბარქაძე
 225. ბასიაშვილი
 226. ბასილაშვილი
 227. ბასილიაშვილი
 228. ბასილიძე
 229. ბასიშვილი
 230. ბატატაშვილი
 231. ბატკუაშვილი
 232. ბატონისაშვილი
 233. ბაფხოშვილი
 234. ბაქაური
 235. ბაქაქური
 236. ბაქელაშვილი
 237. ბაღათური
 238. ბაღდავანიძე
 239. ბაღდუაშვილი
 240. ბაღიაშვილი
 241. ბაშარაული
 242. ბაშარაძე
 243. ბაშარელი
 244. ბაშარული
 245. ბაშაური
 246. ბაშინჯაღელი
 247. ბაშინჯაყელი
 248. ბაჩალიაშვილი
 249. ბაცანკალაშვილი
 250. ბაციკაძე
 251. ბაჭაძე
 252. ბახტაძე
 253. ბახუაშვილი
 254. ბახურაული
 255. ბაჯიაშვილი
 256. ბებელაშვილი
 257. ბებისაშვილი
 258. ბებნაძე
 259. ბებურიძე
 260. ბეგალაშვილი
 261. ბეგალიშვილი
 262. ბეგდარაშვილი
 263. ბეგიანიშვილი
 264. ბეგიაშვილი
 265. ბეგლარაშვილი
 266. ბეგლარიშვილი
 267. ბეგოიძე
 268. ბედიანაშვილი
 269. ბედინაშვილი
 270. ბედოიძე
 271. ბედოშვილი
 272. ბედუაშვილი
 273. ბედუკაძე
 274. ბედუკიძე
 275. ბეთანელი
 276. ბეთეშვილი
 277. ბეთლემიშვილი
 278. ბეთლემიძე
 279. ბეინაშვილი
 280. ბეკარიშვილი
 281. ბეკოშვილი
 282. ბეკურაშვილი
 283. ბეკურიშვილი
 284. ბელიძე
 285. ბენიაიძე
 286. ხევშა
 287. ბენიაშვილი
 288. ბენიაძე
 289. ბეჟანიშვილი
 290. ბეჟიტაშვილი
 291. ბეჟოშვილი
 292. ბეჟღულაშვილი
 293. ბერანიძე
 294. ბერაშვილი
 295. ბერბერაშვილი
 296. ბერბიჭაშვილი
 297. ბერელაშვილი
 298. ბერიანიძე
 299. ბერიაშვილი
 300. ბერიკაშვილი
 301. ბერიკიშვილი
 302. ბერინაშვილი
 303. ბერიტაშვილი
 304. ბერკაცაშვილი
 305. ბეროზაშვილი
 306. ბერუაშვილი
 307. ბერძენიშვილი
 308. ბერძნიშვილი
 309. ბესალაშვილი
 310. ბესთავაშვილი
 311. ბესიაშვილი
 312. ბესტავაშვილი
 313. ბესტაშვილი
 314. ბექაური
 315. ბექაძე
 316. ბექიშვილი
 317. ბექოშვილი
 318. ბექურაული
 319. ბექური
 320. ბეღელური
 321. ბეშკენაშვილი
 322. ბეწუაშვილი
 323. ბზარაშვილი
 324. ბზიშვილი
 325. ბიათაშვილი
 326. ბიბილაშვილი
 327. ბიბილაური
 328. ბიბილური
 329. ბიბილურიძე
 330. ბიგანაშვილი
 331. ბიგანიშვილი
 332. ბიზიკაშვილი
 333. ბითარაშვილი
 334. ბითარიშვილი
 335. ბითაძე
 336. ბინიაშვილი
 337. ბირთველაშვილი
 338. ბირთველიშვილი
 339. ბირკაძე
 340. ბირჩაძე
 341. ბიტარაშვილი
 342. ბიტარიშვილი
 343. ბიქოშვილი
 344. ბიჩინაშვილი
 345. ბიძინაშვილი
 346. ბიძიონაშვილი
 347. ბიწოშვილი
 348. ბიჭიაშვილი
 349. ბიჭიკაშვილი
 350. ბიჭოშვილი
 351. ბიხანაშვილი
 352. ბლიაძე
 353. ბლუაშვილი
 354. ბოგველი
 355. ბოგველიშვილი
 356. ბოლაშვილი
 357. ბოლოთაური
 358. ბოლოთაშვილი
 359. ბოლოკაძე
 360. ბორაშვილი
 361. ბორტიშვილი
 362. ბორცვაძე
 363. ბორძიკული
 364. ბოსიკაშვილი
 365. ბოღიშვილი
 366. ბოღოლაშვილი
 367. ბოშიშვილი
 368. ბოძაშვილი
 369. ბოძიაშვილი
 370. ბოჭოიძე
 371. ბოჭორაძე
 372. ბოჭორმელი
 373. ბრაჭული
 374. ბრელიძე
 375. ბროლაძე
 376. ბროძელი
 377. ბუბუნაური
 378. ბუბუნაშვილი
 379. ბუგიანაშვილი
 380. ბუგიანიშვილი
 381. ბუგუნაშვილი
 382. ბუდაღაშვილი
 383. ბუდედაშვილი
 384. ბუზარიაშვილი
 385. ბუზიაშვილი
 386. ბუთურიშვილი
 387. ბუთხაშვილი
 388. ბუთხუზი
 389. ბუიშვილი
 390. ბულავრიშვილი
 391. ბულალაური
 392. ბულაური
 393. ბულაშვილი
 394. ბულაცაშვილი
 395. ბულბულაშვილი
 396. ბუმბიაშვილი
 397. ბუნტური
 398. ბუჟგულაშვილი
 399. ბუჟღულაშვილი
 400. ბურაშვილი
 401. ბურდული
 402. ბურნაძე
 403. ბურძენაძე
 404. ბურჯანიძე
 405. ბუტიკაშვილი
 406. ბუქულაშვილი
 407. ბუქური
 408. ბუღალაშვილი
 409. ბუღულაშვილი
 410. ბუჩაშვილი
 411. ბუჩუკური
 412. ბუჩუნტელი
 413. ბუჩხრიკიძე
 414. ბუძიაშვილი
 415. ბუძიშვილი
 416. ბუხრაძე
 417. ბუხუნიშვილი
 418. ბუჯიაშვილი
 419. ბღარაშვილი
 420. ახუაშვილი
 421. კრეხელაშვილი
 422. გიგნაძე
 423. გაბათაშვილი
 424. გაბარაშვილი
 425. გაბაშვილი
 426. გაბაძე
 427. გაბახაძე
 428. გაბეცაძე
 429. გაბიდაური
 430. გაბინაშვილი
 431. გაბიძე
 432. გაბლიშვილი
 433. გაბოძე
 434. გაბრიელაშვილი
 435. გაბრიელიძე
 436. გაბროშვილი
 437. გაგანიძე
 438. გაგაძე
 439. გაგელაშვილი
 440. გაგელიძე
 441. გაგვიშვილი
 442. გაგიშვილი
 443. გაგლოშვილი
 444. გაგნიძე
 445. გაგოშვილი
 446. გადიშვილი
 447. გარიშვილი
 448. გავაკეთაშვილი
 449. გავაშვილი
 450. გაზაშვილი
 451. გათაშვილი
 452. გათენაშვილი
 453. გათიაშვილი
 454. გაიკარაშვილი
 455. გაიხარაშვილი
 456. გალავანიშვილი
 457. გალაშვილი
 458. გალეგაშვილი
 459. გალუაშვილი
 460. გამარჯაშვილი
 461. გამგებელი
 462. გამდლიშვილი
 463. გამიხარდაშვილი
 464. გამრეკელი
 465. გამხიტაშვილი
 466. გამხუაშვილი
 467. გამჯაშვილი
 468. განძიელი
 469. განჯელაშვილი
 470. გარანაშვილი
 471. გარდავაძე
 472. გარდაფხაძე
 473. გაროზაშვილი
 474. გარსევანაშვილი
 475. გარსევანიშვილი
 476. გარსიძე
 477. გასიტაშვილი
 478. გასიშვილი
 479. გაფიშვილი
 480. გაჩლავაშვილი
 481. გახელაძე
 482. გეგელაშვილი
 483. გეგელიშვილი
 484. გედევანიშვილი
 485. გეთაშვილი
 486. გელაშვილი
 487. გელაძე
 488. გელდიაშვილი
 489. გელიაშვილი
 490. გელიტაშვილი
 491. გელიშვილი
 492. გელუტაშვილი
 493. გელხაური
 494. გემიაშვილი
 495. გენგაშვილი
 496. გენგიური
 497. გენებაშვილი
 498. გერკეული
 499. გერმანაშვილი
 500. გერმანიშვილი
 501. გერმანოზაშვილი
 502. გერმოზანაშვილი
 503. გეტაშვილი
 504. გეჯაძე
 505. გვარამაშვილი
 506. გვარაძე
 507. გვერდწითელი
 508. გვიანაშვილი
 509. გვიანიშვილი
 510. გვიმრაძე
 511. გვინდაძე
 512. გვინჩიძე
 513. გვირჯიშვილი
 514. გვრიტიშვილი
 515. გვრიტიძე
 516. გზირიშვილი
 517. გიაშვილი
 518. გიბიშვილი
 519. გიგაური
 520. გიგიაშვილი
 521. გიგილაშვილი
 522. გიგიტაშვილი
 523. გიგნიაშვილი
 524. გიგოლაშვილი
 525. გიგუაშვილი
 526. გივიაშვილი
 527. გითაძე
 528. გიკაშვილი
 529. გილაური
 530. გინტური
 531. გიორგაშვილი
 532. გიორგიშვილი
 533. გიორგობიანი
 534. გირგველიანი
 535. გიუაშვილი
 536. გიუნაშვილი
 537. გიუტაშვილი
 538. გლახაშვილი
 539. გლოველი
 540. გლურჯიძე
 541. გმირიძე
 542. გოგალაშვილი
 543. გოგალაძე
 544. გოგებაშვილი
 545. გოგიბედაშვილი
 546. გოგილაძე
 547. გოგინაშვილი
 548. გოგიტაშვილი
 549. გოგიტიშვილი
 550. გოგიჩაშვილი
 551. გოგიძე
 552. გოგიჯანაშვილი
 553. გოდერძიშვილი
 554. გომიაშვილი
 555. გოგლაძე
 556. გოგლიძე
 557. გოგნელაშვილი
 558. გოგნიაშვილი
 559. გოგობერიძე
 560. გოგოლაური
 561. გოგოჩაშვილი
 562. გოგოჭური
 563. გოგრიაშვილი
 564. გოგშელიძე
 565. გოდაძე
 566. გოდელაშვილი
 567. გოდელაძე
 568. გოდერძაული
 569. გოდინაშვილი
 570. გოდიშვილი
 571. გოიაშვილი
 572. გოკაძე
 573. გოლაშვილი
 574. გოლიჯაშვილი
 575. გოლოშვილი
 576. გომარელი
 577. გომურიშვილი
 578. გონგლაძე
 579. გონგლიაშვილი
 580. გონდაური
 581. გონიაშვილი
 582. გორგიშელი
 583. გორგიშვილი
 584. გორდაშვილი
 585. გორდაძე
 586. გორელიშვილი
 587. გორთამაშვილი
 588. გორიაშვილი
 589. გორძამაშვილი
 590. გორჯოლაძე
 591. გოსტამაშვილი
 592. გოშნიაშვილი
 593. გოჩაშვილი
 594. გოჩიაშვილი
 595. გოჩიშვილი
 596. გოჭაშვილი
 597. გოჭოშვილი
 598. გოხაძე
 599. გოხელაშვილი
 600. გრაკალიშვილი
 601. გრიალაშვილი
 602. გრიგალაშვილი
 603. გრიგოლიშვილი
 604. გრიშაშვილი
 605. გუგეშვილი
 606. გუგულაშვილი
 607. გუგულიშვილი
 608. გუგუნაშვილი
 609. გუგუნიშვილი
 610. გუგუტიშვილი
 611. გუგუშაშვილი
 612. გუდაშვილი
 613. გუდაძე
 614. გუდიაშვილი
 615. გუდიშვილი
 616. გუზიტაშვილი
 617. გუთნიაშვილი
 618. გულარაშვილი
 619. გულაშვილი
 620. გულბათაშვილი
 621. გულდამაშვილი
 622. გულვერდაშვილი
 623. გულიაშვილი
 624. გულიკაშვილი
 625. გულისაბედაშვილი
 626. გულისაშვილი
 627. გულიშვილი
 628. გულუაშვილი
 629. გუნაშვილი
 630. გუნდიაშვილი
 631. გუნდიშვილი
 632. გურასპაული
 633. გურასპაშვილი
 634. გურგენაშვილი
 635. გურწიშვილი
 636. გურჯიშვილი
 637. გუტიკაშვილი
 638. გუშარაშვილი
 639. გუჩმაზაშვილი
 640. გუჯარაიძე
 641. გუჯელაშვილი
 642. დამაცალაშვილი
 643. დამაცალიშვილი
 644. დაბრუნდაშვილი
 645. დადეგაშვილი
 646. დადეშელი
 647. დადეშვილი
 648. დადიანიძე
 649. დავარაშვილი
 650. დავითაშვილი
 651. დავითიშვილი
 652. დავითიძე
 653. დავითლიძე
 654. დავითური
 655. დავრაშელიძე
 656. დათაშვილი
 657. დათვიაშვილი
 658. დათიკაშვილი
 659. დათოშვილი
 660. დათუნაშვილი
 661. დათუნიკაშვილი
 662. დაიაური
 663. დალალიშვილი
 664. დალაქიშვილი
 665. დამბურაჯელი
 666. დანგიაშვილი
 667. დანდლიშვილი
 668. დანდურიშვილი
 669. დარბაისელი
 670. დარბიაშვილი
 671. დარბუაშვილი
 672. დარგუაშვილი
 673. დარძულიძე
 674. დაუთაშვილი
 675. დაფქვიაშვილი
 676. დაფქოშვილი
 677. დაქუზაშვილი
 678. დაღელაშვილი
 679. დაღელიშვილი
 680. დედალამაზიშვილი
 681. დედანაშვილი
 682. დევდახაშვილი
 683. დევნოზაშვილი
 684. დევრისაშვილი
 685. დევსურაშვილი
 686. დელიბაშვილი
 687. დელიქსიშვილი
 688. დემეტრაშვილი
 689. დემეშვილი
 690. დემურაშვილი
 691. დემურაძე
 692. დემურიშვილი
 693. დესპოტაშვილი
 694. დიაკვნიშვილი
 695. დიდებაშვილი
 696. დიდებელი
 697. დიდებული
 698. დიდებულიძე
 699. დილიმაშვილი
 700. დიმიტრიშვილი
 701. დინუაშვილი
 702. დიღმელაშვილი
 703. დობაძიშვილი
 704. დოგუზაშვილი
 705. დოდიაშვილი
 706. დოთიაშვილი
 707. დოინჯიშვილი
 708. დოიჯაშვილი
 709. დოკაძე
 710. დოლიაშვილი
 711. დოლიშვილი
 712. დოლუაშვილი
 713. დომელაშვილი
 714. დონგუზაშვილი
 715. დონდუაშვილი
 716. დონღუზაშვილი
 717. დორეული
 718. დოსმიშვილი
 719. დოქიძე
 720. დოღანაძე
 721. დოღუზაშვილი
 722. დოხტურიშვილი
 723. დრიაშვილი
 724. დუდაური
 725. დუდაშვილი
 726. დულარიძე
 727. დურგლიშვილი
 728. დურდიაძე
 729. დურული
 730. დუღაძე
 731. დუშაშვილი
 732. ეღიკაშვილი
 733. ელიჯარაშვილი
 734. ებილაშვილი
 735. ებიტაშვილი
 736. ებრელიძე
 737. ეგაძე
 738. ეგნატაშვილი
 739. ეგრისელაშვილი
 740. ედილაშვილი
 741. ედიშერაშვილი
 742. ეთერაშვილი
 743. ეკალაძე
 744. ეკიზაშვილი
 745. ელანდიშვილი
 746. ელბაქიძე
 747. ელგანდაშვილი
 748. ელგენდარაშვილი
 749. ელიაური
 750. ელიაშვილი
 751. ელიკაური
 752. ელიკაშვილი
 753. ელიოზაშვილი
 754. ელიოზიშვილი
 755. ელისაბედაშვილი
 756. ელკანიშვილი
 757. ელოშვილი
 758. ელუაშვილი
 759. ელყანაშვილი
 760. ელყანიშვილი
 761. ელჩიბეგაშვილი
 762. ემანულიძე
 763. ენუქაშვილი
 764. ეპიტაშვილი
 765. ერაშვილი
 766. ერგემლიძე
 767. ერგეშიძე
 768. ესიაშვილი
 769. ესტატეშვილი
 770. ესტატიშვილი
 771. ეუაშვილი
 772. ექვსშაურაშვილი
 773. ექვშაურაშვილი
 774. ექიზაშვილი
 775. ელიკაშვილი
 776. ეშმაკურაშვილი
 777. ეცადაშვილი
 778. ეხისკელაშვილი
 779. ეჯიბაშვილი
 780. ეჯიბიშვილი
 781. ეჯოშვილი
 782. ვაზაგაშვილი
 783. ვათიაშვილი
 784. ვალიაური
 785. ვალიშვილი
 786. ვანიშვილი
 787. ვაჟიკაშვილი
 788. ვარდანაშვილი
 789. ვარდიშვილი
 790. ვარდუაშვილი
 791. ვართასაშვილი
 792. ვართუმაშვილი
 793. ვარსიმაშვილი
 794. ვარძელაშვილი
 795. ვარძუკაშვილი
 796. ვატიტაძე
 797. ვაშაგაშვილი
 798. ვახტანგაშვილი
 799. ვახტანგიშვილი
 800. ვახტანგიძე
 801. ვეზირიშვილი
 802. ველთაური
 803. ვერძეული
 804. ვეშაგური
 805. ვეშაპელი
 806. ვეშაპური
 807. ზანგური
 808. ზაალიშვილი
 809. ზაბილონი
 810. ზაგაშვილი
 811. ზადიაშვილი
 812. ზადიშვილი
 813. ზაველური
 814. ზავრადაშვილი
 815. ზაზანაშვილი
 816. ზაზარაშვილი
 817. ზაზიაშვილი
 818. ზაზიკაშვილი
 819. ზაზუნიშვილი
 820. ზაკუტაშვილი
 821. ზალიშვილი
 822. ზალოშვილი
 823. ზამთარაშვილი
 824. ზამთრეული
 825. ზანაძე
 826. ზანგალაძე
 827. ზანდარაშვილი
 828. ზანდუკელი
 829. ზარაფიშვილი
 830. ზარხოზაშვილი
 831. ზაუტაშვილი
 832. ზაქაიძე
 833. ზაქარაშვილი
 834. ზაქარიაშვილი
 835. ზაქარიძე
 836. ზაქოძე
 837. ზაქუტაშვილი
 838. ზებედაშვილი
 839. ზეგარდელი
 840. ზედგენიძე
 841. ზედგინიძე
 842. ზეიკიძე
 843. ზეინკლიშვილი
 844. ზენაშვილი
 845. ზერეკიძე
 846. ზექალაშვილი
 847. ზვიადაური
 848. ზიზიაშვილი
 849. ზითანიშვილი
 850. ზინდრიშვილი
 851. ზოდიაშვილი
 852. ზოზიაშვილი
 853. ზოზრაშვილი
 854. ზონენაშვილი
 855. ზოტიკიშვილი
 856. ზუბალაშვილი
 857. ზუბაშვილი
 858. ზუბაძე
 859. ზუბიაშვილი
 860. ზუმბულიძე
 861. ზუმიაშვილი
 862. ზურაბიშვილი
 863. ზურუბაშვილი
 864. ზღუდაძე
 865. თორიაშვილი
 866. თუთარაული
 867. თაბორიძე
 868. თაბოშვილი
 869. თაბუაშვილი
 870. თაბუშვილი
 871. თაგაური
 872. თაგვაშვილი
 873. თაგვიაშვილი
 874. თადაშვილი
 875. თადიაური
 876. თადიაშვილი
 877. თავზარაშვილი
 878. თავთავაძე
 879. თავყელიშვილი
 880. თავშავაძე
 881. თაზიაშვილი
 882. თათანაშვილი
 883. თათარაშვილი
 884. თათარსაბაშვილი
 885. თათაშვილი
 886. თათელაძე
 887. თათიაშვილი
 888. თათიკაშვილი
 889. თათიკიშვილი
 890. თათრიშვილი
 891. თათულაშვილი
 892. თათუხაშვილი
 893. თათხაშვილი
 894. თაკაშვილი
 895. თამაზიშვილი
 896. თამარაშვილი
 897. თამასიძე
 898. თანანაშვილი
 899. თანდარაშვილი
 900. თანდიაშვილი
 901. თანდუაშვილი
 902. თანიაშვილი
 903. თარაშვილი
 904. თაქთაქიშვილი
 905. თაყაიშვილი
 906. თაყაიძე
 907. თაყაძე
 908. თაყნიაშვილი
 909. თეგაშვილი
 910. თეგაძე
 911. თეგეთაშვილი
 912. თეგეტაშვილი
 913. თედელური
 914. თედეშვილი
 915. თედლიაშვილი
 916. თედოზაშვილი
 917. თედოშვილი
 918. თეზელაშვილი
 919. თეზიაშვილი
 920. თეთრაშვილი
 921. თეთრაძე
 922. თეთრუაშვილი
 923. თენაძე
 924. თექაძე
 925. თექთუმანაშვილი
 926. თექთუმანიშვილი
 927. თექთუმანიძე
 928. თექთურმანიძე
 929. თვალიაშვილი
 930. თვაური
 931. თიბიაშვილი
 932. თივათელიძე
 933. თითბერიძე
 934. თითირაშვილი
 935. თინაშვილი
 936. თინაძე
 937. თინიკაშვილი
 938. თიღილაური
 939. თოდაძე
 940. თოთიაური
 941. თოთლაძე
 942. თოთოსაშვილი
 943. თოთრაშვილი
 944. თოლიაშვილი
 945. თომაშვილი
 946. თორაძე
 947. თორელაშვილი
 948. თორიაშვილი
 949. თოფჩიშვილი
 950. თოღუზაშვილი
 951. თუაშვილი
 952. თეთრაული
 953. თუთაძე
 954. თუთიაშვილი
 955. თულაშვილი
 956. თულოშვილი
 957. თურაზაშვილი
 958. თურმანაული
 959. თურმანიშვილი
 960. თურქიშვილი
 961. თუშიშვილი
 962. თუშმალიშვილი
 963. თუშურაშვილი
 964. თუხარელი
 965. თხელიძე
 966. თხილიშვილი
 967. თხინვალელი
 968. თხლაშიძე
 969. იანტბელიძე
 970. იანტბერიძე
 971. იანტკბელიძე
 972. იარალაშვილი
 973. იარდალაშვილი
 974. იარღანაშვილი
 975. იასამნიძე
 976. იასაღაშვილი
 977. იასაშვილი
 978. იაქაშვილი
 979. იაშაღაშვილი
 980. იაშვილი
 981. იაძე
 982. იახტნიშვილი
 983. იგრიაშვილი
 984. იდუკაშვილი
 985. ივანიაშვილი
 986. ივანისელი
 987. ივანიშვილი
 988. ითაშვილი
 989. ითონიშვილი
 990. იკაშვილი
 991. იკოშვილი
 992. ილარიონი
 993. ილარიშვილი
 994. ილაური
 995. ილურიძე
 996. იმესაშვილი
 997. იმეშაშვილი
 998. იმიშვილი
 999. ინაკავაძე
 1000. ინანიძე
 1001. ინაური
 1002. ინაშვილი
 1003. ინაძე
 1004. ინდუაშვილი
 1005. ინიაშვილი
 1006. ინჯიაშვილი
 1007. იონათამიშვილი
 1008. იორამაშვილი
 1009. იორდანაშვილი
 1010. იორდანიშვილი
 1011. იორდანიძე
 1012. იოსებაშვილი
 1013. იოსებაძე
 1014. იოსებიძე
 1015. იოსელიანი
 1016. ირემაშვილი
 1017. ირიაული
 1018. ისაშვილი
 1019. ისერგიშვილი
 1020. იტრიაშვილი
 1021. იჩქითი
 1022. კახნიაშვილი
 1023. კაბელაშვილი
 1024. კაბერაშვილი
 1025. კაბულაშვილი
 1026. კაველაშვილი
 1027. კაველიძე
 1028. კავთელაშვილი
 1029. კავთელიშვილი
 1030. კავთიაშვილი
 1031. კავთუაშვილი
 1032. კავკასიძე
 1033. კავლელაშვილი
 1034. კავლელიშვილი
 1035. კავსაძე
 1036. კაზალიკაშვილი
 1037. კაიდარაშვილი
 1038. კაიშაური
 1039. კაკალაშვილი
 1040. კაკაშვილი
 1041. კაკიაშვილი
 1042. კაკილაშვილი
 1043. კაკრიაშვილი
 1044. კაკულაშვილი
 1045. კალავიშვილი
 1046. კალაიჯიშვილი
 1047. კალატოზიშვილი
 1048. კალმახიძე
 1049. კალომლეწავი
 1050. კალხიტაშვილი
 1051. კანდელაკი
 1052. კანთელაშვილი
 1053. კანიაშვილი
 1054. კანტიძე
 1055. კანტროშვილი
 1056. კაპრაშიძე
 1057. კაჟაშვილი
 1058. კარბელაშვილი
 1059. კარგარეთელი
 1060. კარგაძე
 1061. კარგიშვილი
 1062. კარელიძე
 1063. კარიაული
 1064. კარიჭაშვილი
 1065. კასაბური
 1066. კასრაშვილი
 1067. კასრაძე
 1068. კატაპარიაშვილი
 1069. კაციაშვილი
 1070. კაციშვილი
 1071. კაძილაშვილი
 1072. კაჭკაჭაური
 1073. კახაბერი
 1074. კახაბრიშვილი
 1075. კახელაშვილი
 1076. კახელაძე
 1077. კახელიშვილი
 1078. კახიაშვილი
 1079. კახიშვილი
 1080. კახნიაშვილი
 1081. კახობერაშვილი
 1082. კახუაშვილი
 1083. კახნიაძე
 1084. კახურაშვილი
 1085. კახურიშვილი
 1086. კაჯელაშვილი
 1087. კაჯილაშვილი
 1088. კბილცეცხლაშვილი
 1089. კედელაშვილი
 1090. კედელაძე
 1091. კეზერაშვილი
 1092. კეკელაშვილი
 1093. კეკელიშვილი
 1094. კეკიშვილი
 1095. კეკოშვილი
 1096. კელაპტრიშვილი
 1097. კელეპტრიშვილი
 1098. კელიხაშვილი
 1099. კემუხტაშვილი
 1100. კენკაძე
 1101. კენკებაშვილი
 1102. კენტელაძე
 1103. კენჩხაძე
 1104. კენჭაშვილი
 1105. კენჭიაშვილი
 1106. კენჭოშვილი
 1107. კენჭუაშვილი
 1108. კეპაშვილი
 1109. კეჟერაშვილი
 1110. კიკაძე
 1111. კერატიშვილი
 1112. კერესელიძე
 1113. კერვალიძე
 1114. კეტაშვილი
 1115. კეფაშვილი
 1116. კეშელაშვილი
 1117. კეჩხუაშვილი
 1118. კეცხოველი
 1119. კეწელაშვილი
 1120. კვალიაშვილი
 1121. კვამლაძე
 1122. კვანჭახაძე
 1123. კვარიანთაშვილი
 1124. კვაღინაძე
 1125. კვაღინიძე
 1126. კვახაძე
 1127. კვეკესკირი
 1128. კვენიაშვილი
 1129. კვერცხიშვილი
 1130. კვესელაძე
 1131. კვესიაშვილი
 1132. კვიცაშვილი
 1133. კვიცაძე
 1134. კვიცინაძე
 1135. კიკვილაშვილი
 1136. კვიწინაძე
 1137. კიგრიაშვილი
 1138. კიკვილაშვილი
 1139. კიკნაძე
 1140. კიკრიაშვილი
 1141. კიკუაშვილი
 1142. კილოსანიძე
 1143. კინკრიაშვილი
 1144. კირეულიშვილი
 1145. კიტრიაშვილი
 1146. კიტრიშვილი
 1147. კლერტიაშვილი
 1148. კლიმიაშვილი
 1149. კობალაძე
 1150. კობაიძე
 1151. კობაური
 1152. კობერიძე
 1153. კობიაშვილი
 1154. კობლიაშვილი
 1155. კობლიშვილი
 1156. კოდალაშვილი
 1157. კოდაშვილი
 1158. კოდელაშვილი
 1159. კოდიაშვილი
 1160. კოდოშვილი
 1161. კოვზიაშვილი
 1162. კოზანაშვილი
 1163. კოზაშვილი
 1164. კოზმანაშვილი
 1165. კოზმანიშვილი
 1166. კოზონაშვილი
 1167. კოკაური
 1168. კოკაშვილი
 1169. კოკოზაშვილი
 1170. კოკოლაშვილი
 1171. კოკორაშვილი
 1172. კოკოშვილი
 1173. კოკუაშვილი
 1174. კოლაშვილი
 1175. კოლელაშვილი
 1176. კოლიაშვილი
 1177. კოლოტაური
 1178. კოლოტაშვილი
 1179. კოლხიდაშვილი
 1180. კოლხიტაშვილი
 1181. კომერაშვილი
 1182. კონიაშვილი
 1183. კონწლიაშვილი
 1184. კოპაძე
 1185. კოპილაშვილი
 1186. კოპინაშვილი
 1187. კორაშვილი
 1188. კორახაშვილი
 1189. კორინთელი
 1190. კორკოტაშვილი
 1191. კორკოტაძე
 1192. კორხელი
 1193. კორხიბაშვილი
 1194. კოსტანაშვილი
 1195. კოტეტიშვილი
 1196. კოტიაშვილი
 1197. კოტორაშვილი
 1198. კოღერაშვილი
 1199. კოშაძე
 1200. კოშკაძე
 1201. კოშორიძე
 1202. კოშუაშვილი
 1203. კოჩიაშვილი
 1204. კოჩიშვილი
 1205. კოჩუაშვილი
 1206. კოწოწაშვილი
 1207. კოჭლავაშვილი
 1208. კოჭლაშვილი
 1209. კოჭუაშვილი
 1210. კოხაძე
 1211. კრიალაშვილი
 1212. კრიჭაშვილი
 1213. კრიხელი
 1214. კროპაძე
 1215. კუბათაშვილი
 1216. კუბიაშვილი
 1217. კუდაშვილი
 1218. კუდუხაშვილი
 1219. კუზანაშვილი
 1220. კუთარაშვილი
 1221. კუთხაშვილი
 1222. კულალაშვილი
 1223. კულატამიშვილი
 1224. კულდონაშვილი
 1225. კულუმბეგაშვილი
 1226. კუმელაშვილი
 1227. კუმლაძე
 1228. კუმსიშვილი
 1229. კუნდუხაშვილი
 1230. კუნელაური
 1231. კუპრიაშვილი
 1232. კურატიშვილი
 1233. კურდღელაშვილი
 1234. კურკუმელი
 1235. კურკუმული
 1236. კურმაშვილი
 1237. კუსრაძე
 1238. კუტუაძე
 1239. კუჭაიძე
 1240. კუჭიაშვილი
 1241. კუჭუაშვილი
 1242. ლაბარი
 1243. ლაბაური
 1244. ლაგაზაშვილი
 1245. ლაგრაძე
 1246. ლაგურაშვილი
 1247. ლავრელაშვილი
 1248. ლაზარაშვილი
 1249. ლაზარეიშვილი
 1250. ლაზარეშვილი
 1251. ლაზარიშვილი
 1252. ლაზვიაშვილი
 1253. ლაზიაშვილი
 1254. ლაზრიშვილი
 1255. ლაზუაშვილი
 1256. ლალაზაშვილი
 1257. ლალაშვილი
 1258. ლალებაშვილი
 1259. ლალიაშვილი
 1260. ლალიშვილი
 1261. ლანჩავაშვილი
 1262. ლაოშვილი
 1263. ლასურაშვილი
 1264. ლატაური
 1265. ლაფანაშვილი
 1266. ლაფაჩი
 1267. ლაფაჩიძე
 1268. ლაფერაშვილი
 1269. ლაფიაშვილი
 1270. ლაქოშვილი
 1271. ლაღაძიშვილი
 1272. ლაღიაშვილი
 1273. ლაღოშვილი
 1274. ლომიაშვილი
 1275. ლაშაური
 1276. ლაშქარაშვილი
 1277. ლაშხირიძე
 1278. ლაშხიძე
 1279. ლაცაბიძე
 1280. ლაცოშვილი
 1281. ლაჭვრიშვილი
 1282. ლევანიშვილი
 1283. ლავანიძე
 1284. ლევიაშვილი
 1285. ლალაშვილი
 1286. ლელუაშვილი
 1287. ლითანიშვილი
 1288. ლიკოკელი
 1289. ლიჩელი
 1290. ლოთიაშვილი
 1291. ლოთიკაშვილი
 1292. ლოთიშვილი
 1293. ლოთუაშვილი
 1294. ლოლიაშვილი
 1295. ლოლიშვილი
 1296. ლოლოშვილი
 1297. ლოლუაშვილი
 1298. ლომაური
 1299. ლომაშვილი
 1300. ლომიაშვილი
 1301. ლომიტაშვილი
 1302. ლომიშვილი
 1303. ლომიძე
 1304. ლომოური
 1305. ლომსაძე
 1306. ლომსიანიძე
 1307. ლომუაშვილი
 1308. ლონგურაშვილი
 1309. ლონდარეშვილი
 1310. ლონდარიშვილი
 1311. ლონდარიძე
 1312. ლორიაშვილი
 1313. ლოსეურაშვილი
 1314. ლოქაბიძე
 1315. ლოცულაშვილი
 1316. ლოხიშვილი
 1317. ლუკაშვილი
 1318. ლურსმანაშვილი
 1319. ლურსმანიშვილი
 1320. ლუქუნიძე
 1321. მანთაშაშვილი
 1322. მადუაშვილი
 1323. მაზანაშვილი
 1324. მაზარაშვილი
 1325. მაზიაშვილი
 1326. მაზმიაშვილი
 1327. მაზმიშვილი
 1328. მაისურაშვილი
 1329. მაისურაძე
 1330. მაკარაშვილი
 1331. მაკრახიძე
 1332. მალაციძე
 1333. მალიაშვილი
 1334. მალიაძე
 1335. მალიძე
 1336. მალუტაშვილი
 1337. მალძიგაშვილი
 1338. მალხაზიშვილი
 1339. მამაგულაშვილი
 1340. მამაგულიშვილი
 1341. მამადაშვილი
 1342. მამამთავრიშვილი
 1343. მამაცაშვილი
 1344. მამაჯანაშვილი
 1345. მამგუაშვილი
 1346. მამესწარაშვილი
 1347. მამიაშვილი
 1348. მამისაშვილი
 1349. მამისბედაშვილი
 1350. მამიტაშვილი
 1351. მამიჯანაშვილი
 1352. მამნიაშვილი
 1353. მამსიკაშვილი
 1354. მამსირაშვილი
 1355. მამუკაშვილი
 1356. მამუკაძე
 1357. მამულაძე
 1358. მამულაშვილი
 1359. მამუჩარაშვილი
 1360. მამუჩაშვილი
 1361. მანავლიშვილი
 1362. მანაშვილი
 1363. მანგიაშვილი
 1364. მანელიძე
 1365. მანიაშვილი
 1366. მანქანაშვილი
 1367. მანძულაშვილი
 1368. მანჯიკაშვილი
 1369. მარაბდელი
 1370. მარადიშვილი
 1371. მარანელი
 1372. მარგვლიანი
 1373. მარგიშვილი
 1374. მარეხაშვილი
 1375. მარზაშვილი
 1376. მართაშვილი
 1377. მარიამიძე
 1378. მარიამული
 1379. მარიდაშვილი
 1380. მარიკაშვილი
 1381. მარინაშვილი
 1382. მარიცაშვილი
 1383. მარკოზაშვილი
 1384. მარნაძე
 1385. მარსაგიშვილი
 1386. მარტიაშვილი
 1387. მარტიშვილი
 1388. მარტოლეკი
 1389. მარუშაშვილი
 1390. მარღიშვილი
 1391. მარცვალაძე
 1392. მარწყვიშვილი
 1393. მარხვაშვილი
 1394. მარჯანიძე
 1395. მასიკაშვილი
 1396. მასპინძელაშვილი
 1397. მასურაშვილი
 1398. მასურაძე
 1399. მაღალაშვილი
 1400. მაღალდაძე
 1401. მაღრიშვილი
 1402. მაყაშვილი
 1403. მაყიშვილი
 1404. მაჩაბელი
 1405. მაჩხანელი
 1406. მაჩხიძე
 1407. მაჩხოშვილი
 1408. მაწიაშვილი
 1409. მაწონაძე
 1410. მახათელი
 1411. მახანაშვილი
 1412. მახარაშვილი
 1413. მახაური
 1414. მახაშვილი
 1415. მახაჭაშვილი
 1416. მახიტაშვილი
 1417. მახლაური
 1418. მახნიაშვილი
 1419. მახოხაშვილი
 1420. მგალობლიშვილი
 1421. მგელაშვილი
 1422. მგლიშვილი
 1423. მდივნიშვილი
 1424. მდინარაძე
 1425. მდორეული
 1426. მეარაყიშვილი
 1427. მებადური
 1428. მეგრელიშვილი
 1429. მეგულაშვილი
 1430. მეზვრიშვილი
 1431. მეზურნიშვილი
 1432. მეთაფლიშვილი
 1433. მეთოფიშვილი
 1434. მეკარიშვილი
 1435. მეკრავიშვილი
 1436. მელანაშვილი
 1437. მელაძე
 1438. მელელაშვილი
 1439. მელთაური
 1440. მელიაშვილი
 1441. მელითაური
 1442. მელიტაშვილი
 1443. მელიქიშვილი
 1444. მელიშვილი
 1445. მელიცკაური
 1446. მელიწკაური
 1447. მელქუაშვილი
 1448. მენაბდიშვილი
 1449. მენოგნიშვილი
 1450. მერაბაშვილი
 1451. მერაბიშვილი
 1452. მერებაშვილი
 1453. მერეკლიშვილი
 1454. მესტვირიშვილი
 1455. მესტუმრე
 1456. მესტუმრიშვილი
 1457. მესხელი
 1458. მეტივიშვილი
 1459. მექანარიშვილი
 1460. მექვაბიშვილი
 1461. მექვაბიძე
 1462. მეყანწიშვილი
 1463. მეშველაშვილი
 1464. მეშველიშვილი
 1465. მეშვილდიშვილი
 1466. მეჩითიშვილი
 1467. მეჩიტაშვილი
 1468. მეცხვარიშვილი
 1469. მეხატიშვილი
 1470. მეხატურიშვილი
 1471. მეხრიშვილი
 1472. მზარეულაშვილი
 1473. მზარეულიშვილი
 1474. მზევაშვილი
 1475. მზექალაშვილი
 1476. მთვარაძე
 1477. მთვარელაშვილი
 1478. მთვარელიძე
 1479. მთიულიშვილი
 1480. მიბჩუანი
 1481. მიგრიაული
 1482. მიდელაური
 1483. მიდელაშვილი
 1484. მიდოდაშვილი
 1485. მიდოლაშვილი
 1486. მიზანდარი
 1487. მიკუჩაძე
 1488. მილაძე
 1489. მინდიაშვილი
 1490. მინესაშვილი
 1491. მირაზანაშვილი
 1492. მირაქიშვილი
 1493. მირაშვილი
 1494. მირესაშვილი
 1495. მირველაშვილი
 1496. მირზაშვილი
 1497. მირზიაშვილი
 1498. მირონაძე
 1499. მირუაშვილი
 1500. მისირელი
 1501. მიქაცაძე
 1502. მიქუტიშვილი
 1503. მიქუჩაძე
 1504. მიღდისელი
 1505. მირიჯანაშვილი
 1506. მიღრიჯანაშვილი
 1507. მიყორაშვილი
 1508. მიშელაშვილი
 1509. მიშელაძე
 1510. მიჩინაშვილი
 1511. მიჩიტაშვილი
 1512. მიჭელაშვილი
 1513. მიხანაშვილი
 1514. მკედელაძე
 1515. მკერვალიძე
 1516. მკლავიშვილი
 1517. მნათობიშვილი
 1518. მოგელაშვილი
 1519. მოდრეკილაძე
 1520. მოველიძე
 1521. მოზდოკელი
 1522. მოთიაშვილი
 1523. მოლოდინი
 1524. მონადირაშვილი
 1525. მონასელიძე
 1526. მორბედაძე
 1527. მორბელაძე
 1528. მოსიაშვილი
 1529. მოსიკაშვილი
 1530. მოსიშვილი
 1531. მოშიაშვილი
 1532. მოციქულაშვილი
 1533. მოცრაძე
 1534. მოძმანაშვილი
 1535. მოძღვრიშვილი
 1536. მოწონაშვილი
 1537. მოხევიშვილი
 1538. მრევლიშვილი
 1539. მტრედაძე
 1540. მუგასაშვილი
 1541. მუზაშვილი
 1542. მუზიაშვილი
 1543. მუკნიაშვილი
 1544. მულაძე
 1545. მუმლაური
 1546. მუნჯიშვილი
 1547. მურადაშვილი
 1548. მურადელი
 1549. მურადიშვილი
 1550. მურალაშვილი
 1551. მურაჩაშვილი
 1552. მურზაშვილი
 1553. მურჯიკნელი
 1554. მურცხველაძე
 1555. მუსხელიშვილი
 1556. მუყასაშვილი
 1557. მუშკიაშვილი
 1558. მუშტაშვილი
 1559. მუჩაიძე
 1560. მუჩიაური
 1561. მუჩიაშვილი
 1562. მუჭაური
 1563. მუხათგვერდელი
 1564. მუხაშვილი
 1565. მუხაძე
 1566. მუხიაშვილი
 1567. მუხიგულაშვილი
 1568. მუხიგული
 1569. მუხრანელი
 1570. მუჯარიძე
 1571. მუჯირიშვილი
 1572. მუჯრიშვილი
 1573. მღებრიშვილი
 1574. მშვიდობაძე
 1575. მცურავიშვილი
 1576. მცხვეთაძე
 1577. მძევალიშვილი
 1578. მძევაშვილი
 1579. მძელური
 1580. მძინარაშვილი
 1581. მძინარიშვილი
 1582. მწარიაშვილი
 1583. მწელიშვილი
 1584. მწითური
 1585. მწითურიძე
 1586. მწყერაძე
 1587. მჭედელაძე
 1588. მჭედლიშვილი
 1589. მჭედლიძე
 1590. მჭედლური
 1591. მჭელდიშვილი
 1592. მხატვრიშვილი
 1593. მხიარულაშვილი
 1594. ნაბახტეველი
 1595. ნაბიჯაშვილი
 1596. ნაგელიშვილი
 1597. ნაგლაძე
 1598. ნაგლიაშვილი
 1599. ნაგლიშვილი
 1600. ნადიბაიძე
 1601. ნადიბაძე
 1602. ნადირაშვილი
 1603. ნავდარაშვილი
 1604. ნავროზაშვილი
 1605. ნაზარაშვილი
 1606. ნაზარიშვილი
 1607. ნაზღაიძე
 1608. ნათაძე
 1609. ნათბილაძე
 1610. ნათელაშვილი
 1611. ნათიშვილი
 1612. ნათლიაშვილი
 1613. ნათობაიძე
 1614. ნათობიშვილი
 1615. ნათობიძე
 1616. ნაირაშვილი
 1617. ნალბანდიშვილი
 1618. ნალიყაშვილი
 1619. ნამგალაური
 1620. ნამორაძე
 1621. ნამურაძე
 1622. ნამშურიძე
 1623. ნანეტაშვილი
 1624. ნანიაშვილი
 1625. ნანიშვილი
 1626. ნაოჭაშვილი
 1627. ნარგიზაშვილი
 1628. ნარიაშვილი
 1629. ნარიკაშვილი
 1630. ნარიმანაშვილი
 1631. ნარიმანიძე
 1632. ნაროზაშვილი
 1633. ნარუაშვილი
 1634. ნარჩევანიძე
 1635. ნასიბაშვილი
 1636. ნასიძე
 1637. ნასუაშვილი
 1638. ნასყიდაშვილი
 1639. ნატრაძე
 1640. ნაუაშვილი
 1641. ნაფიშვილი
 1642. ნაქევხრიშვილი
 1643. ნაღებაშვილი
 1644. ნაყეური
 1645. ნაყიშაშვილი
 1646. ნაჩაიძე
 1647. ნაცვალაშვილი
 1648. ნაწილაშვილი
 1649. ნებიერიძე
 1650. ნებულიშვილი
 1651. ნეკერაშვილი
 1652. ნეკერიშვილი
 1653. ნეფარიშვილი
 1654. ნიადაგიშვილი
 1655. ნიაზაშვილი
 1656. ნიაური
 1657. ნიბლაძე
 1658. ნიბლიაშვილი
 1659. ნიკოლიშვილი
 1660. ნიკოლოზაშვილი
 1661. ნიკოლოშვილი
 1662. ნიკორაშვილი
 1663. ნიკორიშვილი
 1664. ნიკუჭაძე
 1665. ნინიაშვილი
 1666. ნინიკური
 1667. ნიორაძე
 1668. ნიპარიშვილი
 1669. ნიშაბერაშვილი
 1670. ნოზაძე
 1671. ნონაშვილი
 1672. ნონიაშვილი
 1673. ნონიაძე
 1674. ნონიკაშვილი
 1675. ნოქარაშვილი
 1676. ნოქრიაშვილი
 1677. ნუგზარაშვილი
 1678. ნუკრაძე
 1679. ნუსხელაძე
 1680. ნუსხელიძე
 1681. ობგაიძე
 1682. ობგაძე
 1683. ობლიშვილი
 1684. ობოლაშვილი
 1685. ოგანიშვილი
 1686. ოგბაიძე
 1687. ოგნაძე
 1688. ოდიაშვილი
 1689. ოდიშელაშვილი
 1690. ოდიშელიძე
 1691. ოდიშერიძე
 1692. ოდიშვილი
 1693. ოდოსაშვილი
 1694. ოდოშაშვილი
 1695. ოვაშვილი
 1696. ოზგებაშვილი
 1697. ოზგებიშვილი
 1698. ოზიაშვილი
 1699. ოთანაძე
 1700. ოთინაშვილი
 1701. ოკინაშვილი
 1702. ოკმელაშვილი
 1703. ოლგესაშვილი
 1704. ოლქიაშვილი
 1705. ოლქიშვილი
 1706. ომანაშვილი
 1707. ომაძე
 1708. ონეზაშვილი
 1709. ონიაშვილი
 1710. ორაშვილი
 1711. ორბელაშვილი
 1712. ორბელი
 1713. ორბელიანი
 1714. ორთავიძე
 1715. ორთანეზაშვილი
 1716. ორკოდაშვილი
 1717. ორკოშნელი
 1718. ორტოლაშვილი
 1719. ორუჯაშვილი
 1720. ორჯონიკიძე
 1721. ოსაძე
 1722. ოსეფაშვილი
 1723. ოსიაშვილი
 1724. ოსიტაშვილი
 1725. ოსიყმაშვილი
 1726. ოსიყმიშვილი
 1727. ოსიშვილი
 1728. ოსტატიშვილი
 1729. ოქიტაშვილი
 1730. ოქონაშვილი
 1731. ოქრაძე
 1732. ოქრიაშვილი
 1733. ოქროაშვილი
 1734. ოქროაძე
 1735. ოქრომელიძე
 1736. ოქროპირიძე
 1737. ოქროსაშვილი
 1738. ოქროშიაშვილი
 1739. ოქროჯანაშვილი
 1740. ოქრუაშვილი
 1741. ოქუაშვილი
 1742. ოღაძე
 1743. ოღლიშვილი
 1744. ოშაყმაშვილი
 1745. ოჩიაური
 1746. ოძელაშვილი
 1747. ოძიაშვილი
 1748. ოძიშვილი
 1749. ოხანაშვილი
 1750. პავლაშვილი
 1751. პავლიაშვილი
 1752. პაიაშვილი
 1753. პაიჭაშვილი
 1754. პალაგაშვილი
 1755. პანკაძე
 1756. პაპავაძე
 1757. პაპაშვილი
 1758. პაპელაშვილი
 1759. პაპელიშვილი
 1760. პაპიაშვილი
 1761. პაპინაშვილი
 1762. პაპიტაშვილი
 1763. პაპკიაური
 1764. პაპუკაშვილი
 1765. პაპუკიშვილი
 1766. პაპულაშვილი
 1767. პაპუჩელაშვილი
 1768. პარასკებაშვილი
 1769. პარასკევაშვილი
 1770. პარკაული
 1771. პარკაძე
 1772. პარლაგაშვილი
 1773. პარსალიშვილი
 1774. პარწიკანაშვილი
 1775. პატარაძე
 1776. პატარკაციშვილი
 1777. პატარქალაშვილი
 1778. პატარქალიშვილი
 1779. პატაშური
 1780. პატიაშვილი
 1781. პატრიშვილი
 1782. პატურაშვილი
 1783. პეპანაშვილი
 1784. პეტრემღვდლიშვილი
 1785. პეტრიაშვილი
 1786. პეტრუაშვილი
 1787. პეტუაშვილი
 1788. პილპილაშვილი
 1789. პიპანაშვილი
 1790. პირველი
 1791. პირკულაშვილი
 1792. პირმისაშვილი
 1793. პოილარაშვილი
 1794. პოსოშვილი
 1795. პურიჭამიაშვილი
 1796. ჟამერაშვილი
 1797. ჟამიაშვილი
 1798. ჟამურელი
 1799. ჟამუტაშვილი
 1800. ჟივიძე
 1801. ჟიჟიაშვილი
 1802. ჟიჟილაშვილი
 1803. ჟოჟუაშვილი
 1804. ჟუჟიაშვილი
 1805. ჟუჟნიაშვილი
 1806. ჟურულიშვილი
 1807. რაზიკაშვილი
 1808. რაზმაძე
 1809. რაზმიაშვილი
 1810. რაჟამაშვილი
 1811. რატიანიძე
 1812. რატიშვილი
 1813. რახრახაძე
 1814. რაჯაბაშვილი
 1815. რევაზაშვილი
 1816. რევაზიშვილი
 1817. რეხვიაშვილი
 1818. რთველაძე
 1819. რთველიაშვილი
 1820. რიბაშვილი
 1821. რიკაძე
 1822. რიკრიკაძე
 1823. რობანიშვილი
 1824. როზომაშვილი
 1825. როინაშვილი
 1826. როინიშვილი
 1827. რომანიშვილი
 1828. რომაშვილი
 1829. რომელაშვილი
 1830. როსებაშვილი
 1831. როსტაშვილი
 1832. როსტიაშვილი
 1833. როსტომაული
 1834. როშნიაშვილი
 1835. რუბაშვილი
 1836. რუსაშვილი
 1837. რუსიტაშვილი
 1838. რუსიშვილი
 1839. რუხიაშვილი
 1840. რჩეულიშვილი
 1841. საათაშვილი
 1842. სომხიშვილი
 1843. სააკაშვილი
 1844. სააკაძე
 1845. საამიშვილი
 1846. საბანაშვილი
 1847. საბაძე
 1848. საბიაშვილი
 1849. საგიაშვილი
 1850. სადათერაშვილი
 1851. სადაღაშვილი
 1852. სადაღიშვილი
 1853. სადუნაშვილი
 1854. სავაძე
 1855. საზანდრიშვილი
 1856. საზუაშვილი
 1857. სათუნაშვილი
 1858. საკარული
 1859. საკაშვილი
 1860. სალამაშვილი
 1861. სალამაძე
 1862. სალბიშვილი
 1863. სალთხუციშვილი
 1864. სალიაშვილი
 1865. სალიბეგაშვილი
 1866. სალუქაშვილი
 1867. სალხინაშვილი
 1868. სამადალაშვილი
 1869. სამადაშვილი
 1870. სამადაძე
 1871. სამარღანიშვილი
 1872. სამარჯიშვილი
 1873. სამაშვილი
 1874. სამნაშვილი
 1875. სამნიაშვილი
 1876. სამნიაძე
 1877. სამსონაშვილი
 1878. სამსონიშვილი
 1879. სამუნაშვილი
 1880. სამქანაშვილი
 1881. სამჭკუაშვილი
 1882. სამხარაული
 1883. სანამაშვილი
 1884. სანაშვილი
 1885. სანდაძე
 1886. სანიშვილი
 1887. სარალაშვილი
 1888. სარალიშვილი
 1889. სარაული
 1890. სარაჯიშვილი
 1891. სარდლიშვილი
 1892. სარსევანიძე
 1893. სასწრაფოშვილი
 1894. საური
 1895. საქიძე
 1896. საღირაშვილი
 1897. საღირიშვილი
 1898. საყევარაშვილი
 1899. საყევარიშვილი
 1900. საყევრიშვილი
 1901. საყვარელაშვილი
 1902. საჩალელი
 1903. საჩანელი
 1904. საძაგლიშვილი
 1905. სახვაძე
 1906. სებისკვერაძე
 1907. სეთურიძე
 1908. სეიფაშვილი
 1909. სენაშვილი
 1910. სერაშვილი
 1911. სესიკელაშვილი
 1912. სეფედაური
 1913. სეფიშვილი
 1914. სეხნიაშვილი
 1915. სვანიშვილი
 1916. სვიანაიძე
 1917. სვიანაშვილი
 1918. სვიანაძე
 1919. სვიანიძე
 1920. სიდამონიძე
 1921. სიკიაშვილი
 1922. სილაძე
 1923. სიმონიშვილი
 1924. სინაძე
 1925. სინჯარაძე
 1926. სინჯიაშვილი
 1927. სინჯიკაშვილი
 1928. სირანაშვილი
 1929. სირანიშვილი
 1930. სისაური
 1931. სისველაშვილი
 1932. სიქთურაშვილი
 1933. სიქტურაშვილი
 1934. სიხაშვილი
 1935. სიხუაშვილი
 1936. სკანაძე
 1937. სოზიაშვილი
 1938. სოიტაშვილი
 1939. სოლაშვილი
 1940. სოლოლაშვილი
 1941. სოლომონაშვილი
 1942. სოლოღაშვილი
 1943. სოლოშვილი
 1944. სონიაშვილი
 1945. სონიშვილი
 1946. სონიძე
 1947. სონღულაშვილი
 1948. სოსანაშვილი
 1949. სოსანიძე
 1950. სოსიაშვილი
 1951. სოსებაშვილი
 1952. სოღოლაშვილი
 1953. სოყურაშვილი
 1954. სოხაშვილი
 1955. სრესელი
 1956. სტეფანაშვილი
 1957. სტეფანაძე
 1958. სტეფანიშვილი
 1959. სტეფანიძე
 1960. სტეფნაძე
 1961. სტეფნიაშვილი
 1962. სუარიშვილი
 1963. სუარიძე
 1964. სუთიაშვილი
 1965. სულაშვილი
 1966. სულეიმანაშვილი
 1967. სულეიმანიშვილი
 1968. სულიაური
 1969. სულუაშვილი
 1970. სულწაძე
 1971. სულხანიშვილი
 1972. სუმბათაშვილი
 1973. სუნტიძე
 1974. სურამელაშვილი
 1975. სურამელი
 1976. სუსიტაშვილი
 1977. სუსუნიაშვილი
 1978. სუხაშვილი
 1979. სუხიაშვილი
 1980. სუხიტაშვილი
 1981. სუხიშვილი
 1982. სუჯაშვილი
 1983. ტაბლიაშვილი
 1984. ტაბუაშვილი
 1985. ტაბუცაძე
 1986. ტაველიძე
 1987. ტაველური
 1988. ტაკაშვილი
 1989. ტალაშვილი
 1990. ტალიკაშვილი
 1991. ტარელაშვილი
 1992. ტარიელაშვილი
 1993. ტარტარაშვილი
 1994. ტარუაშვილი
 1995. ტატალაშვილი
 1996. ტატანაშვილი
 1997. ტატაშვილი
 1998. ტატიაშვილი
 1999. ტატინაშვილი
 2000. ტატიური
 2001. ტატიშვილი
 2002. ტატუაშვილი
 2003. ტატულაშვილი
 2004. ტატულიშვილი
 2005. ტატუნაშვილი
 2006. ტატურაშვილი
 2007. ტენტერაშვილი
 2008. ტურაშვილი
 2009. ტერენაშვილი
 2010. ტერმაკოზაშვილი
 2011. ტერმელაშვილი
 2012. ტერუნაშვილი
 2013. ტეტუნაშვილი
 2014. ტეფნაძე
 2015. ტეცოშვილი
 2016. ტეხაშვილი
 2017. ტიელიძე
 2018. ტივაძე
 2019. ტიკურიშვილი
 2020. ტიტველაშვილი
 2021. ტიტვინიძე
 2022. ტლაშაძე
 2023. ტოლიაშვილი
 2024. ტოპრაკაშვილი
 2025. ტორიკაშვილი
 2026. ტორუაშვილი
 2027. ტოტიკაშვილი
 2028. ტოტოლაშვილი
 2029. ტოტოღაშვილი
 2030. ტოხიშვილი
 2031. ტრამაკიძე
 2032. ტრანკაძე
 2033. ტუნტურიშვილი
 2034. ტურაშვილი
 2035. ტუსიაშვილი
 2036. ტუტუნაშვილი
 2037. ტუქსიშვილი
 2038. ტუღიძე
 2039. ტუჩაშვილი
 2040. ტუხიაშვილი
 2041. უკანწყაროელი
 2042. ურუმაშვილი
 2043. უერთაშვილი
 2044. უთარაშვილი
 2045. უთნელიშვილი
 2046. უთრუგაშვილი
 2047. უთურგაშვილი
 2048. უკანწყაროეილი
 2049. უმეკაშვილი
 2050. უმიკაშვილი
 2051. უნაფქოშვილი
 2052. უნდილაშვილი
 2053. ურბეხაშვილი
 2054. ურთაშვილი
 2055. ურიგაშვილი
 2056. ურმაშვილი
 2057. უროტაძე
 2058. ურჯუკაშვილი
 2059. ურჯუმელაშვილი
 2060. უსანეთაშვილი
 2061. უსტარაშვილი
 2062. უტარაშვილი
 2063. უშანგიშვილი
 2064. უჩუმბეგაშვილი
 2065. უძილაური
 2066. უძულაშვილი
 2067. უჭუჭიშვილი
 2068. უხურგუნაშვილი
 2069. უჯარაშვილი
 2070. ფარსაღაშვილი
 2071. ფარემუზაშვილი
 2072. ფადარაშვილი
 2073. ფადიურაშვილი
 2074. ფავლენიშვილი
 2075. ფათრეკაშვილი
 2076. ფაიქაშვილი
 2077. ფაკაური
 2078. ფალაშვილი
 2079. ფალელაშვილი
 2080. ფალელიშვილი
 2081. ფანიაშვილი
 2082. ფანოზიშვილი
 2083. ფანქველაშვილი
 2084. ფანჩიკიძე
 2085. ფანცქალაშვილი
 2086. ფანჯაკიძე
 2087. ფანჯარაშვილი
 2088. ფარესაშვილი
 2089. ფარესიშვილი
 2090. ფარეშიშვილი
 2091. ფარეხელაშვილი
 2092. ფარნაოზიშვილი
 2093. ფარნიაშვილი
 2094. ფარნიშვილი
 2095. ფარსადანაშვილი
 2096. ფარსმანაშვილი
 2097. ფარსმანიშვილი
 2098. ფარქაშვილი
 2099. ფარჩუკაშვილი
 2100. ფარჩუკიძე
 2101. ფასურიშვილი
 2102. ფატარიძე
 2103. ფაფელაშვილი
 2104. ფაშიშვილი
 2105. ფაჩოშვილი
 2106. ფაციაშვილი
 2107. ფაცინაშვილი
 2108. ფაჯიშვილი
 2109. ფეზუაშვილი
 2110. ფეიქრიშვილი
 2111. ფელიშვილი
 2112. ფერაშვილი
 2113. ფერიაშვილი
 2114. ფერსაშვილი
 2115. ფერხული
 2116. ფეტვიაშვილი
 2117. ფეხშველაშვილი
 2118. ფიდაშვილი
 2119. ფიდიური
 2120. ფილიშვილი
 2121. ფინდიშვილი
 2122. ფირალიშვილი
 2123. ფირანიშვილი
 2124. ფირიაშვილი
 2125. ფირუაშვილი
 2126. ფირუზაშვილი
 2127. ფირცხელაური
 2128. ფისაძე
 2129. ფიცხელიანი
 2130. ფიჩხაური
 2131. ფიჩხნარაშვილი
 2132. ფიცხალაური
 2133. ფლიონაშვილი
 2134. ფოდიაშვილი
 2135. ფოთოლაშვილი
 2136. ფოლადაშვილი
 2137. ფოლადიშვილი
 2138. ფოლოდაშვილი
 2139. ფორაქიშვილი
 2140. ფოსური
 2141. ფოცხვერიშვილი
 2142. ფრეწუაშვილი
 2143. ფრიდონაშვილი
 2144. ფრივიძე
 2145. ფსიტიძე
 2146. ფსუტური
 2147. ფულაძე
 2148. ფუხაშვილი
 2149. ფხიკიძე
 2150. ქავთარაშვილი
 2151. ქავთარაძე
 2152. ქაზუმაშვილი
 2153. ქათამაშვილი
 2154. ქალებაშვილი
 2155. ქამხაძე
 2156. ქანაშვილი
 2157. ქარაული
 2158. ქარელაშვილი
 2159. ქარელიშვილი
 2160. ქარელი
 2161. ქარელიძე
 2162. ქართველაშვილი
 2163. ქართველიშვილი
 2164. ქართლოსაშვილი
 2165. ქარსიძე
 2166. ქარუმიძე
 2167. ქარუხნიშვილი
 2168. ქარქიშვილი
 2169. ქარქოზაშვილი
 2170. ქარჩაიძე
 2171. ქაფიაშვილი
 2172. ქაშიაშვილი
 2173. ქაცანაშვილი
 2174. ქაწაშვილი
 2175. ქებაძე
 2176. ქეთელაური
 2177. ქეთიშვილი
 2178. ქელდიშვილი
 2179. ქელეხსაშვილი
 2180. ქემხაშვილი
 2181. ქენქაძე
 2182. ქერაული
 2183. ქერდიკაშვილი
 2184. ქერდიყოშვილი
 2185. ქერდუყაშვილი
 2186. ქესანაშვილი
 2187. ქესაური
 2188. ქეშელაშვილი
 2189. ქვაბელაშვილი
 2190. ქველიძე
 2191. ქვრივიშვილი
 2192. ქიბროწაშვილი
 2193. ქიზიყელი
 2194. ქილიტაური
 2195. ქიმბარიშვილი
 2196. ქიმერიძე
 2197. ქინძოძე
 2198. ქირიკაშვილი
 2199. ქისიშვილი
 2200. ქისტაური
 2201. ქიტიაშვილი
 2202. ქიტუაშვილი
 2203. ქმოსტელი
 2204. ქობელაშვილი
 2205. ქოთოლაშვილი
 2206. ქოთუაშვილი
 2207. ქონიაშვილი
 2208. ქოპილაშვილი
 2209. ქორდელი
 2210. ქორელი
 2211. ქორთიაშვილი
 2212. ქორიშვილი
 2213. ქოროღლიშვილი
 2214. ქორქაძე
 2215. ქოსაშვილი
 2216. ქოქაშვილი
 2217. ქოქიაური
 2218. ქოქიშვილი
 2219. ქოჩაკიძე
 2220. ქოჩაშვილი
 2221. ქოჩლაძე
 2222. ქოჩორაშვილი
 2223. ქოჩორაძე
 2224. ქოჯური
 2225. ქრისტესაშვილი
 2226. ქრისტესიაშვილი
 2227. ქსოვრელაშვილი
 2228. ქსოვრელი
 2229. ქსოვრელიშვილი
 2230. ქუბიაშვილი
 2231. ქუბრიაშვილი
 2232. ქულიჩიშვილი
 2233. ქულუსაშვილი
 2234. ქუმელაშვილი
 2235. ქუმსიშვილი
 2236. ქურდაძე
 2237. ქურდევანიძე
 2238. ქურდიკაშვილი
 2239. ქურთაული
 2240. ქურთაძე
 2241. ქურთიშვილი
 2242. ქურჩიშვილი
 2243. ქუტაშვილი
 2244. ქუქიშვილი
 2245. ქუშაშვილი
 2246. ქუჩუკაშვილი
 2247. ქუცნაშვილი
 2248. ქუცნიაშვილი
 2249. ქუძოშვილი
 2250. ქუჯაშვილი
 2251. ქუჯოშვილი
 2252. ღამბარაშვილი
 2253. ღაზაძე
 2254. ღაზიაიძე
 2255. ღამბაშიძე
 2256. ღანიაშვილი
 2257. ღარიბაშვილი
 2258. ღარიბაძე
 2259. ღაღანაშვილი
 2260. ღაღეთაშვილი
 2261. ღაძაძე
 2262. ღერკენაშვილი
 2263. ღვინაძე
 2264. ღვინიაშვილი
 2265. ღოლიჯაშვილი
 2266. ღონენაშვილი
 2267. ღონიაშვილი
 2268. ღონიკიშვილი
 2269. ღონღაძე
 2270. ღორჯომელიძე
 2271. ღოღაძე
 2272. ღრეული
 2273. ღუდუშაური
 2274. ღუნაშვილი
 2275. ღურბელაშვილი
 2276. ღუღუნაძე
 2277. ღუჭაშვილი
 2278. ყიფშიძე
 2279. ყაბანაშვილი
 2280. ყარაბუღაშვილი
 2281. ყავრელაშვილი
 2282. ყაზაშვილი
 2283. ყაზახაშვილი
 2284. ყაზახიშვილი
 2285. ყაზბეგაშვილი
 2286. ყაზიშვილი
 2287. ყალაგაშვილი
 2288. ყალაიჩიშვილი
 2289. ყალიონაშვილი
 2290. ყამარაული
 2291. ყამბარაშვილი
 2292. ყამბეგაშვილი
 2293. ყანადაშვილი
 2294. ყანდარელი
 2295. ყანდაშვილი
 2296. ყანდორელაშვილი
 2297. ყანჩელაშვილი
 2298. ყარანაშვილი
 2299. ყარასაშვილი
 2300. ყარაშვილი
 2301. ყარმაზანაშვილი
 2302. ყარსიმაშვილი
 2303. ყარყარაშვილი
 2304. ყასუმაშვილი
 2305. ყაულაშვილი
 2306. ყაფლანიშვილი
 2307. ყაყაჩოველი
 2308. ყაყიტაშვილი
 2309. ყაჩლავაშვილი
 2310. ყაჭიაშვილი
 2311. ყაჭიური
 2312. ყაჭრიშვილი
 2313. ყეინაშვილი
 2314. ყეინიშვილი
 2315. ყეინოშვილი
 2316. ყელბერაშვილი
 2317. ყელიგრეხაშვილი
 2318. ყესაშვილი
 2319. ყვავილაშვილი
 2320. ყველაიძე
 2321. ყველაშვილი
 2322. ყველიაშვილი
 2323. ყვენწაშვილი
 2324. ყვითელაშვილი
 2325. ყირიმელაშვილი
 2326. ყირიმელი
 2327. ყირიმლიშვილი
 2328. ყიყიშვილი
 2329. ყოლიაშვილი
 2330. ყორანაშვილი
 2331. ყორაშვილი
 2332. ყორბესაშვილი
 2333. ყოჩიშვილი
 2334. ყუთულაშვილი
 2335. ყუმბულაშვილი
 2336. ყურაული
 2337. ყურელი
 2338. ყურთულაშვილი
 2339. ყურფარაშვილი
 2340. ყუფარაშვილი
 2341. ყუჯიაშვილი
 2342. შიხიაშვილი
 2343. შაბაშვილი
 2344. შაბიაშვილი
 2345. შაბურიშვილი
 2346. შადური
 2347. შავარდენიძე
 2348. შავბერუაშვილი
 2349. შავდათუაშვილი
 2350. შავერზაშვილი
 2351. შავიანიძე
 2352. შავლოხაშვილი
 2353. შავლუხაშვილი
 2354. შავშიშვილი
 2355. შათაშვილი
 2356. შათირაშვილი
 2357. შალიკაშვილი
 2358. შალიტაური
 2359. შალუტაშვილი
 2360. შამანაური
 2361. შამხალაშვილი
 2362. შარბანაშვილი
 2363. შარიაშვილი
 2364. შარმაიძე
 2365. შარმანაშვილი
 2366. შარუბანაშვილი
 2367. შარუმაშვილი
 2368. შატაკიშვილი
 2369. შატბერაშვილი
 2370. შატიკაშვილი
 2371. შაქარაშვილი
 2372. შაღაშვილი
 2373. შაყელაძე
 2374. შოთნიაშვილი
 2375. შაყულაშვილი
 2376. შოშაშვილი
 2377. შაშურაშვილი
 2378. შოშიაშვილი
 2379. შევარდენიძე
 2380. შოშიტაშვილი
 2381. შევერდაშვილი
 2382. შეთეკაური
 2383. შეიზაშვილი
 2384. შენგელიძე
 2385. შერაზადაშვილი
 2386. შერაზადიშვილი
 2387. შერგილაშვილი
 2388. შერეზადაშვილი
 2389. შერეზადიშვილი
 2390. შერმადინი
 2391. შერმაზანაშვილი
 2392. შეყელაშვილი
 2393. შეშაბერიძე
 2394. შვიდბიჭაშვილი
 2395. შინდაგორიძე
 2396. შინდელაშვილი
 2397. შინდელიშვილი
 2398. შინჯიკაშვილი
 2399. შიობრიშვილი
 2400. შიოლაშვილი
 2401. შიუკაშვილი
 2402. შოთაშვილი
 2403. შპეტიშვილი
 2404. შტააძე
 2405. შუბაშიკელი
 2406. შუბაშიშვილი
 2407. შუკაშვილი
 2408. შუღლიაშვილი
 2409. შუშაბერიძე
 2410. შუშიაშვილი
 2411. ჩოხური
 2412. ჩაბაიძე
 2413. ჩაბაკაური
 2414. ჩაბაშვილი
 2415. ჩაბოშვილი
 2416. ჩაგელიშვილი
 2417. ჩადუნაშვილი
 2418. ჩადუნელი
 2419. ჩალაბაშვილი
 2420. ჩალაგაშვილი
 2421. ჩალაური
 2422. ჩალაშვილი
 2423. ჩამარიძე
 2424. ჩანადირი
 2425. ჩანჩალაშვილი
 2426. ჩარგაძე
 2427. ჩარიგოგდიშვილი
 2428. ჩარიგოგლიშვილი
 2429. ჩაუჩიძე
 2430. ჩაღმელაშვილი
 2431. ჩაღრაღანიძე
 2432. ჩაჩაურაშვილი
 2433. ჩახმახაშვილი
 2434. ჩებიჩაშვილი
 2435. ჩეკურაშვილი
 2436. ჩელტიაშვილი
 2437. ჩერტყოშვილი
 2438. ჩერქეზიშვილი
 2439. ჩიბაშვილი
 2440. ჩიხაშვილი
 2441. ჩიბუხაშვილი
 2442. ჩიბჩიური
 2443. ჩივაძე
 2444. ჩიკვაშვილი
 2445. ჩიკვაძე
 2446. ჩიკოიძე
 2447. ჩილაური
 2448. ჩილაშვილი
 2449. ჩილინდრიშვილი
 2450. ჩიმახიძე
 2451. ჩიმჩიური
 2452. ჩინჩილაკაშვილი
 2453. ჩინჩრიკი
 2454. ჩიტაური
 2455. ჩიტაშვილი
 2456. ჩიტაძე
 2457. ჩიტიაშვილი
 2458. ჩიტიშვილი
 2459. ჩიტრეკაშვილი
 2460. ჩიტრიკაშვილი
 2461. ჩიტუაშვილი
 2462. ჩიტუკაშვილი
 2463. ჩიტუნაშვილი
 2464. ჩიფჩიური
 2465. ჩიღოშვილი
 2466. ჩლაიძე
 2467. ჩლაჩიძე
 2468. ჩობანიძე
 2469. ჩოთირიძე
 2470. ჩოკოლაშვილი
 2471. ჩოლიაშვილი
 2472. ჩოლოგაური
 2473. ჩომახაშვილი
 2474. ჩომახიშვილი
 2475. ჩონიაშვილი
 2476. ჩონიაძე
 2477. ჩოფიკაშვილი
 2478. ჩოფლიანი
 2479. ჩოქური
 2480. ჩოჩელი
 2481. ჩოხელაშვილი
 2482. ჩრდილელი
 2483. ჩუბინიშვილი
 2484. ჩუგუაშვილი
 2485. ჩულუხიძე
 2486. ჩუნთიშვილი
 2487. ჩუტკერაშვილი
 2488. ჩუხრუკიძე
 2489. ჩქარეული
 2490. ჩხეტიაშვილი
 2491. ჩხიტაური
 2492. ჩხიტაძე
 2493. ჩხუტიაშვილი
 2494. ჩხუტიშვილი
 2495. ცაბაურაშვილი
 2496. ცაბაური
 2497. ცაბაძე
 2498. ცაბოლაშვილი
 2499. ცაბოშვილი
 2500. ცაბურაშვილი
 2501. ცალხელაშვილი
 2502. ცალხელიშვილი
 2503. ცარელაშვილი
 2504. ცარიელაშვილი
 2505. ცაციაშვილი
 2506. ცაცკრიალაშვილი
 2507. ცენგირაშვილი
 2508. ცერაძე
 2509. ცერექაშვილი
 2510. ცერიაშვილი
 2511. ციგრიაშვილი
 2512. ცილიკაშვილი
 2513. ცილიკიშვილი
 2514. ცილიკური
 2515. ციმაკურიძე
 2516. ცისკარაული
 2517. ცისკარაძე
 2518. ციქუბაძე
 2519. ციცაგი
 2520. ციციაშვილი
 2521. ციციკაშვილი
 2522. ციცილოშვილი
 2523. ციცინაშვილი
 2524. ციციშვილი
 2525. ციცუაშვილი
 2526. ციცქიშვილი
 2527. ციხითათრიშვილი
 2528. ციხიშვილი
 2529. ცოკიაშვილი
 2530. ცოკილაური
 2531. ცომაშვილი
 2532. ცოტნიაშვილი
 2533. ცოფურაშვილი
 2534. ცოფურიშვილი
 2535. ცოციაშვილი
 2536. ცოცხალაშვილი
 2537. ცოხნიაშვილი
 2538. ცუგოშვილი
 2539. ცუღოშვილი
 2540. ცუცუნაშვილი
 2541. ცქვიტიშვილი
 2542. ცქიმანაური
 2543. ცქიფაშვილი
 2544. ცქიფური
 2545. ცქრიალაძე
 2546. ცხადიაშვილი
 2547. ცხაოშვილი
 2548. ცხენოსანიძე
 2549. ცხვარაშვილი
 2550. ცხვედაძე
 2551. ცხვედიაშვილი
 2552. ცხოვრებაშვილი
 2553. ცხოვრებაძე
 2554. ცხოშვილი
 2555. ძაბახიძე
 2556. ძაგანაშვილი
 2557. ძაგანიშვილი
 2558. ძავაშვილი
 2559. ძამანაშვილი
 2560. ძამაშვილი
 2561. ძამელაშვილი
 2562. ძამნაშვილი
 2563. ძაძამიძე
 2564. ძებისაშვილი
 2565. ძებოშვილი
 2566. ძეგველაშვილი
 2567. ძეგლიგაშვილი
 2568. ძერყორაშვილი
 2569. ძირტკბილაშვილი
 2570. ძიძიკაშვილი
 2571. ძიძიშვილი
 2572. ძლიერიშვილი
 2573. ძმორაშვილი
 2574. ძმორიშვილი
 2575. ძოძიშვილი
 2576. ძულაშვილი
 2577. ძურძუკი
 2578. წაველიძე
 2579. წალდაძე
 2580. წამალაიძე
 2581. წამალაშვილი
 2582. წამალაძე
 2583. წარიაშვილი
 2584. წეველიძე
 2585. წენგუაშვილი
 2586. წერეთელაშვილი
 2587. წერონელი
 2588. წერუაშვილი
 2589. წვერიანაშვილი
 2590. წვიმიტაძე
 2591. წიბახაშვილი
 2592. წიბლიაშვილი
 2593. წივილაძე
 2594. წითლაური
 2595. წითლიშვილი
 2596. წითურაული
 2597. წითური
 2598. წითურიშვილი
 2599. წითურიძე
 2600. წიკლაური
 2601. წინამძღვრიშვილი
 2602. წიპტაური
 2603. წიქარიძე
 2604. წიწიკაშვილი
 2605. წიწუაშვილი
 2606. წკრიალაშვილი
 2607. წოწინაშვილი
 2608. წოწკოლაური
 2609. წოწოლაშვილი
 2610. წულიაშვილი
 2611. წურიაშვილი
 2612. წყარუაშვილი
 2613. ჭიაბრიშვილი
 2614. ჭაბუკაშვილი
 2615. ჭადაშვილი
 2616. ჭაველაშვილი
 2617. ჭავჭავაძე
 2618. ჭალელიშვილი
 2619. ჭალისური
 2620. ჭალიძე
 2621. ჭამბურიძე
 2622. ჭამპურიძე
 2623. ჭამელაშვილი
 2624. ჭანგურიძე
 2625. ჭაობაშვილი
 2626. ჭაღარაშვილი
 2627. ჭაღიაშვილი
 2628. ჭაჭვაძე
 2629. ჭელაძე
 2630. ჭერაშვილი
 2631. ჭეღელიძე
 2632. ჭეშმარიტაშვილი
 2633. ჭეჭელაშვილი
 2634. ჭეჭვაძე
 2635. ჭეხაშვილი
 2636. ჭვინტიაშვილი
 2637. ჭიალაშვილი
 2638. ჭივაძე
 2639. ჭიკაძე
 2640. ჭიკაიძე
 2641. ჭიკაშვილი
 2642. ჭილაური
 2643. ჭილაშვილი
 2644. ჭინჭარაული
 2645. ჭინჭარაშვილი
 2646. ჭიოტაშვილი
 2647. ჭიქინაშვილი
 2648. ჭიჩოელი
 2649. ჭიჭიკოშვილი
 2650. ჭიხინაშვილი
 2651. ჭოველიძე
 2652. ჭონიაშვილი
 2653. ჭონიშვილი
 2654. ჭონქაძე
 2655. ჭოტორლიშვილი
 2656. ჭოჭელი
 2657. ჭოხური
 2658. ჭრიკაშვილი
 2659. ჭრიკიშვილი
 2660. ჭუნაშვილი
 2661. ჭუჭყიანი
 2662. ჭყონიძე
 2663. ჭყრუნიშვილი
 2664. ხაბაზაშვილი
 2665. ხაბაზიშვილი
 2666. ხაბარელი
 2667. ხაბაშვილი
 2668. ხაბელაშვილი
 2669. ხადელაშვილი
 2670. ხადიაშვილი
 2671. ხადილაშვილი
 2672. ხადური
 2673. ხადურიშვილი
 2674. ხადურიძე
 2675. ხათაშვილი
 2676. ხაიკაშვილი
 2677. ხალაძე
 2678. ხალიბეგაშვილი
 2679. ხალიშვილი
 2680. ხალხელაური
 2681. ხამიტაშვილი
 2682. ხამიცაშვილი
 2683. ხამხაძე
 2684. ხანიშვილი
 2685. ხანჯალაძე
 2686. ხაპირაშვილი
 2687. ხარაზაშვილი
 2688. ხარაზიშვილი
 2689. ხარანაული
 2690. ხარაული
 2691. ხარგალაძე
 2692. ხარეიშვილი
 2693. ხარიაშვილი
 2694. ხარიბეგაშვილი
 2695. ხარისთვალაშვილი
 2696. ხარნაული
 2697. ხარშილაძე
 2698. ხარხელაური
 2699. ხარხელი
 2700. ხატაშვილი
 2701. ხატისაშვილი
 2702. ხატისკაცი
 2703. ხაღულაშვილი
 2704. ხაჩიური
 2705. ხაჩიძე
 2706. ხახანაშვილი
 2707. ხახაშვილი
 2708. ხახვიაშვილი
 2709. ხახიაური
 2710. ხახიაშვილი
 2711. ხახნელიძე
 2712. ხაჯაველიძე
 2713. ხევსურიშვილი
 2714. ხეთერელი
 2715. ხელისუფალი
 2716. ხეოშვილი
 2717. ხერკელაძე
 2718. ხეროდინაშვილი
 2719. ხერხეულიძე
 2720. ხეჩინაშვილი
 2721. ხეჩუაშვილი
 2722. ხეხელაშვილი
 2723. ხვედიანელი
 2724. ხვედიანიძე
 2725. ხვედიაშვილი
 2726. ხიბლაშვილი
 2727. ხიბლიშვილი
 2728. ხიზამბარელი
 2729. ხიზანაშვილი
 2730. ხიზანიშვილი
 2731. ხირსელი
 2732. ხისფეხიშვილი
 2733. ხიტალიშვილი
 2734. ხლუსიძე
 2735. ხმიადაშვილი
 2736. ხოდელი
 2737. ხოზორაშვილი
 2738. ხოკერაშვილი
 2739. ხოკრიშვილი
 2740. ხოლუაშვილი
 2741. ხომალდიშვილი
 2742. ხომასურიძე
 2743. ხომეზური
 2744. ხორბალაძე
 2745. ხორგუაშვილი
 2746. ხორიაშვილი
 2747. ხორნაული
 2748. ხორხელი
 2749. ხოსიაშვილი
 2750. ხოსიტაშვილი
 2751. ხოსიშვილი
 2752. ხოსრიაშვილი
 2753. ხოსროშვილი
 2754. ხოსრუაშვილი
 2755. ხოცუაშვილი
 2756. ხოხაშვილი
 2757. ხრიკული
 2758. ხუბულაშვილი
 2759. ხუბულური
 2760. ხუდუაშვილი
 2761. ხუზაურუშვილი
 2762. ხულელიძე
 2763. ხულუზაური
 2764. ხუმარაძე
 2765. ხუნძაყიშვილი
 2766. ხუნძახიშვილი
 2767. ხუროშვილი
 2768. ხუტაშვილი
 2769. ხუტიაშვილი
 2770. ხუტილაშვილი
 2771. ხუციანიძე
 2772. ხუციაშვილი
 2773. ხუციშვილი
 2774. ხუცუნაშვილი
 2775. ხუჭიაშვილი
 2776. ხუხაშვილი
 2777. ჯაბანაშვილი
 2778. ჯაბაური
 2779. ჯაბახიძე
 2780. ჯაბიაშვილი
 2781. ჯაბიშვილი
 2782. ჯაბნიაშვილი
 2783. ჯაბუშანური
 2784. ჯაგოდნიშვილი
 2785. ჯაგური
 2786. ჯავახი
 2787. ჯავახიშვილი
 2788. ჯავრიშვილი
 2789. ჯალაბაძე
 2790. ჯალაბიძე
 2791. ჯამაგიძე
 2792. ჯამაკაშვილი
 2793. ჯამარჯაშვილი
 2794. ჯამბაზიშვილი
 2795. ჯამბრიშვილი
 2796. ჯამელაშვილი
 2797. ჯამერაშვილი
 2798. ჯამრიშვილი
 2799. ჯანანაშვილი
 2800. ჯანგებაშვილი
 2801. ჯანგირაშვილი
 2802. ჯანგიშერაშვილი
 2803. ჯანეზაშვილი
 2804. ჯანვერდაშვილი
 2805. ჯანთიშვილი
 2806. ჯანიგაშვილი
 2807. ჯანტიშვილი
 2808. ჯანუყაშვილი
 2809. ჯანყულაშვილი
 2810. ჯანჯალაშვილი
 2811. ჯარიაშვილი
 2812. ჯარმელაშვილი
 2813. ჯარმელიშვილი
 2814. ჯაფიაშვილი
 2815. ჯაღათაშვილი
 2816. ჯაღიაშვილი
 2817. ჯაღმაიძე
 2818. ჯაღუმიძე
 2819. ჯაყელი
 2820. ჯაშაშვილი
 2821. ჯაშიაშვილი
 2822. ჯაჭვაძე
 2823. ჯახაშვილი
 2824. ჯახველაძე
 2825. ჯახველიძე
 2826. ჯებირაშვილი
 2827. ჯებისაშვილი
 2828. ჯეგაძე
 2829. ჯეირანაშვილი
 2830. ჯერვალიძე
 2831. ჯერიაშვილი
 2832. ჯერმიზაშვილი
 2833. ჯეჯელაშვილი
 2834. ჯეჯილაშვილი
 2835. ჯიდოშვილი
 2836. ჯიმუხაძე
 2837. ჯიმშელაშვილი
 2838. ჯიმშელაძე
 2839. ჯიმშელიძე
 2840. ჯიმშერაშვილი
 2841. ჯინიკაშვილი
 2842. ჯინიყაშვილი
 2843. ჯინჭარაული
 2844. ჯინჭარაშვილი
 2845. ჯინჯიხაშვილი
 2846. ჯირაშვილი
 2847. ჯირკვალიშვილი
 2848. ჯირკვალიძე
 2849. ჯირკველიშვილი
 2850. ჯიქაძე
 2851. ჯიქურაული
 2852. ჯიქური
 2853. ჯიხაშვილი
 2854. ჯიხვიშვილი
 2855. ჯიჯიაშვილი
 2856. ჯლანტიაშვილი
 2857. ჯობინაშვილი
 2858. ჯოგიაშვილი
 2859. ჯოლბორდი
 2860. ჯომარდაშვილი
 2861. ჯომარდიძე
 2862. ჯომარჯიძე
 2863. ჯორჯიაშვილი
 2864. ჯოღერდიშვილი
 2865. ჯოჯიშვილი
 2866. ჯუკაშვილი
 2867. ჯულიაშვილი
 2868. ჯუსტიშვილი
 2869. ჯუღაშვილი
 2870. ჯუშოშვილი
 2871. ჯუხარაშვილი
 2872. ჯუხარიძე
 2873. ჯღირაძე
 2874. ჯღუნიაშვილი

and etc.