მაქვს

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ზმნა

მწკრივი მესამე პირში
აწმყო / მყოფადი [[{{{რას აკეთებს}}}]] / [[{{{რას გააკეთებს}}}]]
უწყვეტელი / ხოლმეობითი [[{{{რას აკეთებდა}}}]] / [[{{{რას გააკეთებდა}}}]]
კავშირებითი [[{{{რას აკეთებდეს}}}]] / [[{{{რას გააკეთებდეს}}}]]
წყვეტილი [[{{{რა გააკეთა}}}]]
II კავშირებითი [[{{{რა გააკეთოს}}}]]
I თურმეობითი [[{{{რა გაუკეთებია}}}]]
II თურმეობითი [[{{{რა გაეკეთებინა}}}]]
III კავშირებითი [[{{{რა გაეკეთებინოს}}}]]
ზმნის ყველა ფორმისათვის იხ. სრული ფორმათწარმოება