ერთი სული აქვს

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

ფრაზა


ერთი სული აქვს

მნიშვნელობა
  1. ძალიან ეჩქარება (ნახვა, გაკეთება), არა აქვს მოთმინება რისამე მოლოდინში
    ◆ ბავშვებს ერთი სული ჰქონდათ, უნდოდათ ბრგე ცხენოსანისათვის რაიმე გამოსაჯავრებელი დაეყვირათ ( გ. აბაშიძე, "ლაშარელა" )
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ერ-თი სუ-ლი აქვს
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: