დოქებს პირს მოხსნის

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

ფრაზა


დოქებს პირს მოხსნის

მნიშვნელობა
  1. დაიწყებს დაუსრულებელ ტირილს
    ◆ მერმე გამებუტა... სამსახურში, რა თქმა უნდა, არ შევიდა. დოქებს პირი მოხსნა და ბინა ცრემლით ამივსო. ( მ. ჯავახიშვილი, "თეთრი საყელო" )
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
დო-ქებს პირს მოხ-სნის
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: