დახმარება:წესები

ვიქსიკონი გვერდიდან

ვიქსიკონში მოქმედებს ოთხი ძირითადი პრინციპი:

 • ვიქსიკონი თავისუფალი ლექსიკონია: მისი რედაქტირება და გამოყენება შეუძლია ყველას, რეგისტრირებულს თუ არარეგისტრირებულს. ვიქსიკონი არ არის ენციკლოპედია. უფრო ვრცლად იხილეთ: რა არის და რა არ არის ვიქსიკონი.
 • ნეიტრალურობა: იდეები და ფაქტები ისე უნდა წარმოვადგინოთ, რომ ფორმულირება მისაღები იყოს როგორც ამ იდეათა მომხრეთათვის, ისე მოწინააღმდეგეთათვის. თუ ერთსა და იმავე საკითხზე არსებობს რამდენიმე განსხვავებული მოსაზრება, ყველა მათგანი უნდა იყოს წარმოდგენილი და სათანადოდ დამოწმებული.
 • არ ვარღვევთ საავტორო უფლებებს: ვიქსიკონში ყველაფერი ქვეყნდება GNU Free Documentation License-ის პირობებით. ვიქსიკონის რედაქტორები არ უნდა არღვევდნენ სხვათა საავტორო უფლებებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ შეიძლება, სხვა ლექსიკონებიდან (მაგალითად, ქეგლ-იდან) ტექსტების უბრალოდ კოპირება.
 • პირადი შეტევები მიუღებელია: ვიქსიკონის რედაქტორები სხვადასხვა რეგიონებიდან და ქვეყნებიდან არიან, აქვთ განსხვავებული შეხედულებები. ჩვენ ამ მრავალფეროვნებას პატივს ვცემთ და ვურთიერთობთ ეთიკურად.


სხვა წესები:

ვიქსიკონი რომ თავისუფალია, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველას შეუძლია ის აკეთოს, რაც მოესურვება. ვიქსიკონის წესების დაცვას თვალს ადევნებენ ადმინისტრატორები – ჩვეულებრივი მომხმარებლები, რომლებსაც დემოკრატიული არჩევნებით დამატებითი უფლებები ეძლევათ. ვინც ვიქსიკონის ან ეთიკის წესებს დაარღვევს, უნდა ელოდოს ადმინისტრატორთა საპასუხო რეაქციას. აი, ზოგიერთი წესი:


დაუშვებელია ...

 • პორნოგრაფიული, რასისტული, სიძულვილის შემცველი ტექსტებისა და გამოსახულებების გამოქვეყნება;
 • მომხმარებლების, რედაქტორების, რომელიმე ხალხის ან ჯგუფის შეურაცხყოფა;
 • ვანდალიზმი ანუ ვიქსიკონის გვერდებიდან ტექსტების უაზროდ ამოშლა, განზრახ დამახინჯება და გაყალბება, უაზრო კომენტარების, არასათანადო ვებგვერდების მისამართებისა თუ უადგილო შენიშვნების გამოქვეყნება;
 • ერთხელ უკვე სამართლიანად წაშლილი გამოქვეყნებული ტექსტის ხელმეორედ არაერთგზის გამოქვეყნება;

ასევე დაუშვებელია ...

 • რამდენიმე სამომხმარებლო ანგარიშის შექმნა ხმის მიცემის შედეგების გასაყალბებლად ან ნებისმიერი სხვა არაკეთილსინდისიერი მიზნით;
 • ნებისმიერი პირის პირადი მონაცემების გამოქვეყნება, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ეს პირი თავად აქვეყნებს საკუთარ მონაცემებს;
 • საკუთარი სამუშაოს ავტომატიზაცია ე.წ. ბოტის გამოყენებით ბოტის სტატუსისა და ვიკი-საზოგადოების თანხმობის გარეშე.


არასასურველია ...

 • სხვა მომხმარებელთა პირადი გვერდების რედაქტირება;
 • განხილვის გვერდებზე სხვათა კომენტარების რედაქტირება;
 • დაარქივებული განხილვის გვერდების რედაქტირება;
 • ერთმანეთის მიყოლებით პატარ-პატარა რედაქტირებები სტატიებში, „წინასწარი გადახედვის“ ფუნქციის გამოუყენებლობა, რედაქტირებები რეზიუმეს გარეშე;
 • მუშაობა რამდენიმე სამომხმარებლო ანგარიშით.

არასასურველი ქმედებები დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, როცა ისინი დასაბუთებულია აუცილებლობით.