დაბალი ღობე

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული


დაბალი ღობე

მნიშვნელობა
  1. სუსტი, უძლური, ადვილად დასაჩაგრავი, აბუჩად ასაგდები (ვინმე).
წარმოთქმა:
IPA: /....../
დამარცვლა:
და-ბა-ლი- ღო-ბე
  1. ...აკი გითხარ, დაბალი ღობე გნახა-მეთქი! რატომ ამ გლეხკაცს არ დაუბრუნა ვენახი, თუ აგრეა?თარგმანები

წყაროები და რესურსები