გალობს ამ ჰანგს

ვიქსიკონი გვერდიდან


ქართული

ფრაზა


გალობს ამ ჰანგს

მნიშვნელობა
  1. ამბობს რაიეს რამესთან შესაბამისობაში, თანახმიერს, შესაფერს
    ◆ ზაალი და მისი მეგობრები სანამდე გალობდნენ ამ ჰანგს, მანამ იმედი ჰქონდათ, რომ მრისხანე და თავნება სარდალი მათს სალამურს დაუკრავდა. (მ. ჯავახიშვილი, "არსენა მარაბდელი")
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
გა-ლობს ჰანგს
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: