ათასად იჭრება

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

ფრაზა


ათასად იჭრება

მნიშვნელობა
  1. მრავალგვარ მოვალეობას ასრულებს
    ◆ შედარებით პაწია გუნდი(ახალგაზრდობისა) მესამოცე წლებისა ვერ ასდიოდა მუშაობასა, ათასად იჭრებოდა, ყველა დარგში მუშობდა, რადგან მუშა ხელი არა ჰყოფნიდათ. ( ს. მგალობლიშვილი, "მოგონებანი" )
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: