ავან-ჩავანი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

ფრაზა


ავან-ჩავანი

მნიშვნელობა
  1. მესაიდუმლე, ამყოლი, ხელისშემწყობი, რისამე გამხერხებელი
    ◆ ბატონის ავან-ჩავანი დათო იყო, ყველაფერი დათოს ეკითხებოდა მაშინ და ყველასაც დათოს უჯერებდა ლუარსაბი. ( ი. ჭავჭავაძე, "კაცია ადამიანი" )
    ◆ გიტო გახლდათ დათიკოს უნამუსობის ავან-ჩავანი. ( ი. ჭავჭავაძე )
  2. საქმის შინაური ვითარება
    ◆ ვინ იცოდა თქვენი ავან-ჩავანი, რომ საპატარძლოსთან უძაგბიხართ? ( ქართული განმარტებთი ლქსიკონი, ტ.I )
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: