აბრუს არ გაიტეხს

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

ფრაზა


აბრუს არ გაიტეხს

მნიშვნელობა
  1. შეეცდება ღირსება შეინარჩუნოს; უხერხულ მდგომარეობას არ დაიმჩნევს.
    ◆ ერთხელ... უცაბედად ჩამოვარდნილი აგური დაეცა თავში. ვინ იცის, იქნებ ძაანაც ეტკინა, მაგრამ აბრუ მაინც არ გაიტეხა და ასე ასძახა: ეს ვინ ოხერია, მაღლიდან რომ მეკენჭავებაო? (დ. შენგელაია, "ცისკარი")
    ◆ პრისტავმა კბილები დააკრაჭუნა, მაგრამ კიდევ აბრუ არ გაიტეხა. (ლ. არდაზიანი)
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
აბ–რუს არ გა–ი-ტეხს
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: