აბებს ჩაყლაპავს

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

ფრაზა


აბებს ჩაყლაპავს

მნიშვნელობა
  1. წყენას, შეურაცხყოფას შეარჩენს; შეურაცხყოფისათვის პასუხს არ მოსთხოვს.
    ◆ ნუ თუ ეს აბები ხმაამოუღებლივ უნდა გადაჰყლაპონ "Кавказ"-ის მკითხველებმა? (ი. ჭავჭავაძე)
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
აბ-ებს ჩა-ყლა-პავს
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
აბს ჩაყლაპავს
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: