აბდაუბდა-გადასკუპდა

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა


ქართული

ფრაზა


აბდაუბდა-გადასკუპდა

მნიშვნელობა
  1. ლაპარაკსა და საქმეში გზა-კვალის არევა ◆ ... ეს წყნარი და ტკბილი მოუბარი ყოველ აბდაუდისა და გადასკუპდისა წამოდგა და განა ერთხელ და ორჯელ?! ი. ჭავჭავაძე
  2. უაზროდ, არევით, დაუკავშირებლად ლაპარაკი
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
აბ–და–უბ–და გა–დას–კუპ–და
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: