sjuk

ვიქსიკონი გვერდიდან

შვედური

sjuk -ის ფორმები
საერთო მხ.რ. sjuk
ნეიტრალური მხ.რ. sjukt
მამრობითი მხ.რ sjuke
განსაზღვრული მხ.რ. sjuka
მრავლობითი sjuka
შედარებითი ხარისხი
შედარებითი sjukare
აღმატებითი sjukaste


sjuk

როგორი?

მნიშვნელობა
  1. (ზედსართავი სახელი) ავადმყოფი, ავადმყოფური
  2. (ზედსართავი სახელი) სნეული, დაავადებული
ანტონიმები:
frisk
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
sjuktsjukagrälsjukkelsjukpratsjuksjukhussjukstugasällskapssjuksjuksköterska
შეადარეთ:
sjukhusinsjuknasjukdomმოძიებულია „https://ka.wiktionary.org/w/index.php?title=sjuk&oldid=107746“-დან