oviktig

ვიქსიკონი გვერდიდან

შვედური

oviktig -ის ფორმები
საერთო მხ.რ. oviktig
ნეიტრალური მხ.რ. oviktigt
მამრობითი მხ.რ oviktige
განსაზღვრული მხ.რ. oviktiga
მრავლობითი oviktiga
შედარებითი ხარისხი
შედარებითი oviktigare
აღმატებითი oviktigaste


oviktig

მნიშვნელობა
  1. (ზედსართავი სახელი) უმნიშვნელო
ანტონიმები:
viktigმოძიებულია „https://ka.wiktionary.org/w/index.php?title=oviktig&oldid=84284“-დან