immunförsvaret

ვიქსიკონი გვერდიდან

შვედური

immunförsvaret -ს ბრუნება Singular
მხოლობითი
Plural
მრავლობითი
utrum Obestämd
განუსაზღ.
Bestämd
განსაზღვრ.
Obestämd
განუსაზღ.
Bestämd
განსაზღვრ.
Nominativ
სახელობითი
immunförsvar immunförsvaret immunförsvar immunförsvaren
Genitiv
ნათესაობითი
immunförsvars immunförsvarets immunförsvars immunförsvarens


immunförsvaret
immunförsvar-ის განსაზღვრული ფორმა მხოლობით რიცხვში

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) იმუნოლოგია, იმუნური სისტემა