ფორმაწარმოება:ააშენებს

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

უღლება ქართული ზმნისა „ააშენებს“[რედაქტირება]

I სერია[რედაქტირება]

აწმყოს წრე[რედაქტირება]

აწმყო
ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ მას ჩვენ თქვენ მათ
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე გაშენებ ვაშენებ გაშენებთ ვაშენებ
შენ მაშენებ აშენებ გვაშენებ აშენებ
ის მაშენებს გაშენებს აშენებს გვაშენებს გაშენებთ აშენებს
მრავლობითი ჩვენ გაშენებთ ვაშენებთ გაშენებთ ვაშენებთ
 თქვენ  მაშენებთ აშენებთ გვაშენებთ აშენებთ
 ისინი  მაშენებენ გაშენებენ აშენებენ გვაშენებენ გაშენებენ აშენებენ

უწყვეტელი
ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ მას ჩვენ თქვენ მათ
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე გაშენებდი ვაშენებდი გაშენებდით ვაშენებდი
შენ მაშენებდი აშენებდი გვაშენებდი აშენებდი
ის მაშენებდა გაშენებდა აშენებდა გვაშენებდა გაშენებდათ აშენებდა
მრავლობითი ჩვენ გაშენებდით ვაშენებდით გაშენებდით ვაშენებდით
 თქვენ  მაშენებდით აშენებდით გვაშენებდით აშენებდით
 ისინი  მაშენებდნენ გაშენებდნენ აშენებდნენ გვაშენებდნენ გაშენებდნენ აშენებდნენ

აწმყოს კავშირებითი
ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ მას ჩვენ თქვენ მათ
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე გაშენებდე ვაშენებდე გაშენებდეთ ვაშენებდე
შენ მაშენებდე აშენებდე გვაშენებდე აშენებდე
ის მაშენებდეს გაშენებდეს აშენებდეს გვაშენებდეს გაშენებდეთ აშენებდეს
მრავლობითი ჩვენ გაშენებდეთ ვაშენებდეთ გაშენებდეთ ვაშენებდეთ
 თქვენ  მაშენებდეთ აშენებდეთ გვაშენებდეთ აშენებდეთ
 ისინი  მაშენებდნენ გაშენებდნენ აშენებდნენ გვაშენებდნენ გაშენებდნენ აშენებდნენ

მყოფადის წრე[რედაქტირება]

მყოფადი
ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ მას ჩვენ თქვენ მათ
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე აგაშენებ ავაშენებ აგაშენებთ ავაშენებ
შენ ამაშენებ ააშენებ აგვაშენებ ააშენებ
ის ამაშენებს აგაშენებს ააშენებს აგვაშენებს აგაშენებთ ააშენებს
მრავლობითი ჩვენ აგაშენებთ ავაშენებთ აგაშენებთ ავაშენებთ
 თქვენ  ამაშენებთ ააშენებთ აგვაშენებთ ააშენებთ
 ისინი  ამაშენებენ აგაშენებენ ააშენებენ აგვაშენებენ აგაშენებენ ააშენებენ

ხოლმეობითი
ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ მას ჩვენ თქვენ მათ
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე აგაშენებდი ავაშენებდი აგაშენებდით ავაშენებდი
შენ ამაშენებდი ააშენებდი აგვაშენებდი ააშენებდი
ის ამაშენებდა აგაშენებდა ააშენებდა აგვაშენებდა აგაშენებდათ ააშენებდა
მრავლობითი ჩვენ აგაშენებდით ავაშენებდით აგაშენებდით ავაშენებდით
 თქვენ  ამაშენებდით ააშენებდით აგვაშენებდით ააშენებდით
 ისინი  ამაშენებდნენ აგაშენებდნენ ააშენებდნენ აგვაშენებდნენ აგაშენებდნენ ააშენებდნენ

მყოფადის კავშირებითი
ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ მას ჩვენ თქვენ მათ
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე აგაშენებდე ავაშენებდე აგაშენებდეთ ავაშენებდე
შენ ამაშენებდე ააშენებდე აგვაშენებდე ააშენებდე
ის ამაშენებდეს აგაშენებდეს ააშენებდეს აგვაშენებდეს აგაშენებდეთ ააშენებდეს
მრავლობითი ჩვენ აგაშენებდეთ ავაშენებდეთ აგაშენებდეთ ავაშენებდეთ
 თქვენ  ამაშენებდეთ ააშენებდეთ აგვაშენებდეთ ააშენებდეთ
 ისინი  ამაშენებდნენ აგაშენებდნენ ააშენებდნენ აგვაშენებდნენ აგაშენებდნენ ააშენებდნენ

II სერია[რედაქტირება]

წყვეტილი

ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ ის ჩვენ თქვენ ისინი
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე აგაშენე ავაშენე აგაშენეთ ავაშენე
შენ ამაშენე ააშენე აგვაშენე ააშენე
მან ამაშენა აგაშენა ააშენა აგვაშენა აგაშენათ ააშენა
მრავლობითი ჩვენ აგაშენეთ ავაშენეთ აგაშენეთ ავაშენეთ
 თქვენ  ამაშენეთ ააშენეთ აგვაშენეთ ააშენეთ
 მათ  ამაშენეს აგაშენეს ააშენეს აგვაშენეს აგაშენეს ააშენეს

II კავშირებითი

ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ ის ჩვენ თქვენ ისინი
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე აგაშენო ავაშენო აგაშენოთ ავაშენო
შენ ამაშენო ააშენო აგვაშენო ააშენო
მან ამაშენოს აგაშენოს ააშენოს აგვაშენოს აგაშენოთ ააშენოს
მრავლობითი ჩვენ აგაშენოთ ავაშენოთ აგაშენოთ ავაშენოთ
 თქვენ  ამაშენოთ ააშენოთ აგვაშენოთ ააშენოთ
 მათ  ამაშენონ აგაშენონ ააშენონ აგვაშენონ აგაშენონ ააშენონ

III სერია[რედაქტირება]

I თურმეობითი

ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ ის ჩვენ თქვენ ისინი
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე ამიშენებიხარ ამიშენებია ამიშენებიხართ ამიშენებია
შენ აგიშენებივარ აგიშენებია აგიშენებივართ აგიშენებია
მას აუშენებივარ აუშენებიხარ აუშენებია აუშენებივართ აუშენებიხართ აუშენებია
მრავლობითი ჩვენ აგვიშენებიხარ აგვიშენებია აგვიშენებიხართ აგვიშენებია
 თქვენ  აგიშენებივართ აგიშენებიათ აგიშენებივართ აგიშენებიათ
 მათ  აუშენებივარ აუშენებიხარ აუშენებიათ აუშენებივართ აუშენებიხართ აუშენებიათ

II თურმეობითი

ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ ის ჩვენ თქვენ ისინი
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე ამეშენებინე ამეშენებინა ამეშენებინეთ ამეშენებინა
შენ აგეშენებინე აგეშენებინა აგეშენებინეთ აგეშენებინა
მას ავეშენებინე აეშენებინე აეშენებინა ავეშენებინეთ აეშენებინეთ აეშენებინა
მრავლობითი ჩვენ აგვეშენებინე აგვეშენებინა აგვეშენებინეთ აგვეშენებინა
 თქვენ  აგეშენებინეთ აგეშენებინათ აგეშენებინეთ აგეშენებინათ
 მათ  ავეშენებინე აეშენებინე აეშენებინათ ავეშენებინეთ აეშენებინეთ აეშენებინათ

III კავშირებითი

ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ ის ჩვენ თქვენ ისინი
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე ამეშენებინო ამეშენებინოს ამეშენებინოთ ამეშენებინოს
შენ აგეშენებინო აგეშენებინოს აგეშენებინოთ აგეშენებინოს
მას ავეშენებინო აეშენებინო აეშენებინოს ავეშენებინოთ აეშენებინოთ აეშენებინოს
მრავლობითი ჩვენ აგვეშენებინო აგვეშენებინოს აგვეშენებინოთ აგვეშენებინოს
 თქვენ  აგეშენებინოთ აგეშენებინოთ აგეშენებინოთ აგეშენებინოთ
 მათ  ავეშენებინო აეშენებინო აეშენებინოთ ავეშენებინოთ აეშენებინოთ აეშენებინოთ