მომხმარებელი:Deu/სავარჯიშო 2

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

უღლება ქართული ზმნისა „გატეხავს“[რედაქტირება]

I სერია[რედაქტირება]

აწმყოს წრე[რედაქტირება]

აწმყო
ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ მას ჩვენ თქვენ მათ
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე გტეხავ ვტეხავ გტეხავთ ვტეხავ
შენ მტეხავ ტეხავ გვტეხავ ტეხავ
ის მტეხავს გტეხავს ტეხავს გვტეხავს გტეხავთ ტეხავს
მრავლობითი ჩვენ გტეხავთ ვტეხავთ გტეხავთ ვტეხავთ
 თქვენ  მტეხავთ ტეხავთ გვტეხავთ ტეხავთ
 ისინი  მტეხავენ გტეხავენ ტეხავენ გვტეხავენ გტეხავენ ტეხავენ

უწყვეტელი
ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ მას ჩვენ თქვენ მათ
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე გტეხავდი ვტეხავდი გტეხავდით ვტეხავდი
შენ მტეხავდი ტეხავდი გვტეხავდი ტეხავდი
ის მტეხავდა გტეხავდა ტეხავდა გვტეხავდა გტეხავდათ ტეხავდა
მრავლობითი ჩვენ გტეხავდით ვტეხავდით გტეხავდით ვტეხავდით
 თქვენ  მტეხავდით ტეხავდით გვტეხავდით ტეხავდით
 ისინი  მტეხავდნენ გტეხავდნენ ტეხავდნენ გვტეხავდნენ გტეხავდნენ ტეხავდნენ

აწმყოს კავშირებითი
ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ მას ჩვენ თქვენ მათ
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე გტეხავდე ვტეხავდე გტეხავდეთ ვტეხავდე
შენ მტეხავდე ტეხავდე გვტეხავდე ტეხავდე
ის მტეხავდეს გტეხავდეს ტეხავდეს გვტეხავდეს გტეხავდეთ ტეხავდეს
მრავლობითი ჩვენ გტეხავდეთ ვტეხავდეთ გტეხავდეთ ვტეხავდეთ
 თქვენ  მტეხავდეთ ტეხავდეთ გვტეხავდეთ ტეხავდეთ
 ისინი  მტეხავდნენ გტეხავდნენ ტეხავდნენ გვტეხავდნენ გტეხავდნენ ტეხავდნენ

მყოფადის წრე[რედაქტირება]

მყოფადი
ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ მას ჩვენ თქვენ მათ
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე გაგტეხავ გავტეხავ გაგტეხავთ გავტეხავ
შენ გამტეხავ გატეხავ გაგვტეხავ გატეხავ
ის გამტეხავს გაგტეხავს გატეხავს გაგვტეხავს გაგტეხავთ გატეხავს
მრავლობითი ჩვენ გაგტეხავთ გავტეხავთ გაგტეხავთ გავტეხავთ
 თქვენ  გამტეხავთ გატეხავთ გაგვტეხავთ გატეხავთ
 ისინი  გამტეხავენ გაგტეხავენ გატეხავენ გაგვტეხავენ გაგტეხავენ გატეხავენ

ხოლმეობითი
ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ მას ჩვენ თქვენ მათ
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე გაგტეხავდი გავტეხავდი გაგტეხავდით გავტეხავდი
შენ გამტეხავდი გატეხავდი გაგვტეხავდი გატეხავდი
ის გამტეხავდა გაგტეხავდა გატეხავდა გაგვტეხავდა გაგტეხავდათ გატეხავდა
მრავლობითი ჩვენ გაგტეხავდით გავტეხავდით გაგტეხავდით გავტეხავდით
 თქვენ  გამტეხავდით გატეხავდით გაგვტეხავდით გატეხავდით
 ისინი  გამტეხავდნენ გაგტეხავდნენ გატეხავდნენ გაგვტეხავდნენ გაგტეხავდნენ გატეხავდნენ

მყოფადის კავშირებითი
ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ მას ჩვენ თქვენ მათ
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე გაგტეხავდე გავტეხავდე გაგტეხავდეთ გავტეხავდე
შენ გამტეხავდე გატეხავდე გაგვტეხავდე გატეხავდე
ის გამტეხავდეს გაგტეხავდეს გატეხავდეს გაგვტეხავდეს გაგტეხავდეთ გატეხავდეს
მრავლობითი ჩვენ გაგტეხავდეთ გავტეხავდეთ გაგტეხავდეთ გავტეხავდეთ
 თქვენ  გამტეხავდეთ გატეხავდეთ გაგვტეხავდეთ გატეხავდეთ
 ისინი  გამტეხავდნენ გაგტეხავდნენ გატეხავდნენ გაგვტეხავდნენ გაგტეხავდნენ გატეხავდნენ

II სერია[რედაქტირება]

წყვეტილი

ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ ის ჩვენ თქვენ ისინი
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე გაგტეხე გავტეხე გაგტეხეთ გავტეხე
შენ გამტეხე გატეხე გაგვტეხე გატეხე
მან გამტეხა გაგტეხა გატეხა გაგვტეხა გაგტეხათ გატეხა
მრავლობითი ჩვენ გაგტეხეთ გავტეხეთ გაგტეხეთ გავტეხეთ
 თქვენ  გამტეხეთ გატეხეთ გაგვტეხეთ გატეხეთ
 მათ  გამტეხეს გაგტეხეს გატეხეს გაგვტეხეს გაგტეხეს გატეხეს

II კავშირებითი

ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ ის ჩვენ თქვენ ისინი
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე გაგტეხო გავტეხო გაგტეხოთ გავტეხო
შენ გამტეხო გატეხო გაგვტეხო გატეხო
მან გამტეხოს გაგტეხოს გატეხოს გაგვტეხოს გაგტეხოთ გატეხოს
მრავლობითი ჩვენ გაგტეხოთ გავტეხოთ გაგტეხოთ გავტეხოთ
 თქვენ  გამტეხოთ გატეხოთ გაგვტეხოთ გატეხოთ
 მათ  გამტეხონ გაგტეხონ გატეხონ გაგვტეხონ გაგტეხონ გატეხონ

III სერია[რედაქტირება]

I თურმეობითი

ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ ის ჩვენ თქვენ ისინი
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე გამიტეხიხარ გამიტეხავს გამიტეხიხართ გამიტეხავს
შენ გაგიტეხივარ გაგიტეხავს გაგიტეხივართ გაგიტეხავს
მას გაუტეხივარ გაუტეხიხარ გაუტეხავს გაუტეხივართ გაუტეხიხართ გაუტეხავს
მრავლობითი ჩვენ გაგვიტეხიხარ გაგვიტეხავს გაგვიტეხიხართ გაგვიტეხავს
 თქვენ  გაგიტეხივართ გაგიტეხავთ გაგიტეხივართ გაგიტეხავთ
 მათ  გაუტეხივარ გაუტეხიხარ გაუტეხავთ გაუტეხივართ გაუტეხიხართ გაუტეხავთ

II თურმეობითი

ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ ის ჩვენ თქვენ ისინი
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე გამეტეხე გამეტეხა გამეტეხეთ გამეტეხა
შენ გაგეტეხე გაგეტეხა გაგეტეხეთ გაგეტეხა
მას გავეტეხე გაეტეხე გაეტეხა გავეტეხეთ გაეტეხეთ გაეტეხა
მრავლობითი ჩვენ გაგვეტეხე გაგვეტეხა გაგვეტეხეთ გაგვეტეხა
 თქვენ  გაგეტეხეთ გაგეტეხათ გაგეტეხეთ გაგეტეხათ
 მათ  გავეტეხე გაეტეხე გაეტეხათ გავეტეხეთ გაეტეხეთ გაეტეხათ

III კავშირებითი

ობიექტური პირი
მხოლობითი მრავლობითი
მე შენ ის ჩვენ თქვენ ისინი
სუბიექტური პირი მხოლობითი მე გამეტეხო გამეტეხოს გამეტეხოთ გამეტეხოს
შენ გაგეტეხო გაგეტეხოს გაგეტეხოთ გაგეტეხოს
მას გავეტეხო გაეტეხო გაეტეხოს გავეტეხოთ გაეტეხოთ გაეტეხოს
მრავლობითი ჩვენ გაგვეტეხო გაგვეტეხოს გაგვეტეხოთ გაგვეტეხოს
 თქვენ  გაგეტეხოთ გაგეტეხოთ გაგეტეხოთ გაგეტეხოთ
 მათ  გავეტეხო გაეტეხო გაეტეხოთ გავეტეხოთ გაეტეხოთ გაეტეხოთ