დახმარება:სტატიის აგებულება

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

ვიქსიკონის სტატიებს ერთგვაროვანი აგებულება აქვთ. ეს საქმეს ამარტივებს არა მხოლოდ რედაქტორებისთვის, არამედ მკითხველებისთვისაც.


მარტივი სტატიები[რედაქტირება]

ვიქსიკონის ყველაზე მარტივი სტატიების აგებულება შემდეგია:

  • სულ თავში მითითებულია განსამარტი ლემის ენა მეორე დონის სათაურად (მაგ., == ქართული ==);
  • მეორე ხაზზე მითითებულია თავად განსამარტი ლემა მესამე დონის სათაურად (მაგ., === ქალაქი ===);

ამის შემდეგ კი მეოთხე დონის სათაურებად გამოიყოფა ქვეთავები, რომლებიც ლემას სხვადასხვა ნიშნით ახასიათებენ. კერძოდ, თანმიმდევრობა შემდეგია:

  • ეტიმოლოგია – ლემის წარმომავლობა და ისტორია.
  • წაკითხვა – ეს ქვეთავი აერთიანებს ლემის წარმოთქმას, აუდიომაგალითსა და დამარცვლას. ზოგიერთი აღმოსავლური ენის შემთხვევაში, რომლებიც კონსონანტური ანბანებით ჩაიწერება (ებრაული, არაბული), ამავე ქვეთავში შეიძლება გაერთიანდეს ვოკალიზაციის სექციაც.
  • პარალელური ფორმები – ეს ქვეთავი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოიყოფა, თუ ლემას აქვს ენობრივად მართებული პარალელური ფორმები. პარალელური ფორმა არაა სინონიმი, ესაა ამავე ლემის სხვა ფორმა, რომელსაც იგივე მნიშვნელობა აქვს. ქართულში ამის მაგალითი შეიძლება იყოს სავრცობიანი და უსავრცობო ფორმები ნათესაობით ბრუნვაში (ქალაქის, ქალაქისა). პარალელური ფორმები უფრო ხშირია სხვა ენებში, მაგალითად გერმანული სიტყვები Kalligrafie და Kalligraphie ერთმანეთის პარალელური მართობული ფორმებია.
  • მნიშვნელობა – ეს ყველაზე ვრცელი და მნიშვნელოვანი სექციაა. აქ ლემის ყველა მნიშვნელობა უნდა იყოს მოცემული. მნიშვნელობები ჯგუფდება მეტყველების ნაწილების მიხედვით (მაგალითად, სიტყვა სახელმწიფოს ზოგი მნიშვნელობა ზედსართავი იქნება, ზოგი კი – არსებითი სახელი). ფორმაცვალებადი ლემების შემთხვევაში, აქვეა მოცემული ფორმაწარმოებაც. თითოეულ მნიშვნელობას შეიძლება ახლდეს დამატებითი საილუსტრაციო მასალა: მაგალითები, ციტატები, სინონიმები, ანტონიმები, მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები და ა.შ.
  • წარმოებული ლექსიკა – ეს ქვეთავი აერთიანებს წარმოებული სიტყვების, მყარი შესიტყვებების, იდიომებისა და ანდაზების ქვესექციებს.
  • თარგმანები – ეს სექცია მხოლოდ ქართულენოვანი ლემების შემთხვევაში გამოიყოფა. აქ თითოეული მნიშვნელობისათვის ცალ-ცალკე უნდა იყოს მოცემული თარგმანები სხვადასხვა ენაზე.
  • წყაროები და რესურსები – ამ ქვეთავში ვუთითებთ ყველა წყაროს, რომელიც სტატიის წერისას გამოვიყენეთ და, ასევე, დამატებით საკითხავ ლიტერატურასაც.

უფრო დეტალურად ამ ქვეთავების შესახებ იხ. ქვემოთ:

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

პარალელური ფორმები[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]