ааба

ვიქსიკონი გვერდიდან

აფხაზური


ааба́

მნიშვნელობა
  1. (რიცხვითი სახელი) რვა
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
акаламқəа ааба аасхəеит, акарандашьқəа хəба კალამი რვა ვიყიდე, ფანქარი ხუთი;
хəынтə ааба ხუთჯერ რვა;
асааҭ ааба рзы რვა საათზე;
асааҭ ааба рзы жəа минуҭк агуп ახლა რვას უკლია ათი წუთი;
ааба рахь хə-минуҭк аус аухьеит რვის ხუთი წუთია.
მოძიებულია „https://ka.wiktionary.org/w/index.php?title=ааба&oldid=95712“-დან