მომხმარებელი:Deu/1

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

ჩემი შემოთავაზება[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

 • დამარცვლა
 • წარმოთქმა
 • აუდიო
 • ხაზების მოსმის თანმიმდევრობა
 • ვოკალიზაცია

პარალელური ფორმები[რედაქტირება]

 • ალტერნატიული დაწერილობა (გერმანული Kalligrafie, Kalligraphie, Calligrafie, Calligraphie)
 • პარალელური ფორმები (მაგალითი: ლოგისტიკა, ლოჯისტიკა)
 • შემოკლებები


 • გრამატიკული ნიშნები – სიტყვის ნაბრუნებ / ნაუღლებ ფორმებში მნიშვნელობის ნაცვლად
 • შენიშვნა – კონკრეტული ადგილის გარეშე

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

 • მნიშვნელობები
  • მეტყველების ნაწილები
  • მეთაური სიტყვის ხაზი: ძირითად მორფოლოგიას / ტრანსლიტერაციას / სქესს და ა.შ.
 • მაგალითები
 • სინონიმები
 • ანტონიმები
 • მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები
 • მდედრობითი ფორმები
 • მამრობითი ფორმები
 • კნინობითი ფორმები
 • სახელის ვარიანტები
  • სახელის მდედრობითი ვარიანტები
  • სახელის მამრობითი ვარიანტები
 • ალერსობითი ფორმები
 • განდიდებითი (?) ფორმები
 • უფრო ზოგადი ცნებები
 • უფრო კერძო ცნებები

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

 • წარმოებული სიტყვები
 • მყარი შესიტყვებები
 • იდიომები
 • ანდაზები

თარგმანები[რედაქტირება]