თარგი:შვედური არსებითი სახელი

ვიქსიკონი გვერდიდან
ბრუნვა
Case
მხოლობითი
singular
მრავლობითი
plural
განუსაზღვრელი
Obestämd
განსაზღვრული
Bestämd
განუსაზღვრელი
Obestämd
განსაზღვრული
Bestämd
საერთო
Nominativ
კუთვნილებითი
Genitiv
{{შვედური არსებითი სახელი
|საერთო-მხ-განუსაზღვრელი=
|საერთო-მხ-განსაზღვრული=
|საერთო-მრ-განუსაზღვრელი=
|საერთო-მრ-განსაზღვრული=
|კუთ-მხ-განუსაზღვრელი=
|კუთ-მხ-განსაზღვრული=
|კუთ-მრ-განუსაზღვრელი=
|კუთ-მრ-განსაზღვრული=
}}