თარგი:ქართული ზედსართავი სახელი

ვიქსიკონი გვერდიდან
ინსტრუქცია ინსტრუქცია

თარგი ავტომატურად და სწორად აბრუნებს ქართულ ზედსართავ სახელს, თუკი სახელის ბრუნება საგამონაკლისო არაა. თარგი ასევე ავტომატურად აღიქვამს, ბოლოხმოვნიანი ზედსართავი სახელი ერთმარცვლიანია თუ მეტმარცვლიანი და არჩევს წოდებითის სწორ ფორმას (ეფუძნება სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მეორე ბიულეტენში 86-ე გვერდზე მითითებულ წესებს).

არსებითი სახელის საბრუნებლად უბრალოდ სტატიის შესაბამის ადგილას უნდა ჩაწეროთ კოდი {{ქართული ზედსართავი სახელი}}

ავტომატური ბრუნება

{{ქართული ზედსართავი სახელი}}

ეს კოდი ავტომატურად აბრუნებს ზედსართავ სახელებს შემდეგი ჯგუფებიდან:

 • უკუმშველი თანხმოვანფუძიანი ზედსართავი სახელები (დიდ-ი, ლამაზ-ი, მაღალ-ი...)
 • კვეცადი ა-ფუძიანი და ე-ფუძიანი არსებითი სახელები (პატარა, მრუდე...)
 • ო-ფუძიანი და უ-ფუძიანი არსებითი სახელები, მათ შორის ერთმარცვლიანებიც (უკუდო, ყრუ...)

უკვეცელი და ი-ფუძიანი ზედსართავი სახელები

 • {{ქართული ზედსართავი სახელი|უკვეცელი=კი}}ა-ფუძიანი და ე-ფუძიანი უკვეცელი ზედსართავი სახელები (მკვეხარა, ციცქნა...)
 • {{ქართული ზედსართავი სახელი|ი-ფუძიანი=კი}}ი-ფუძიანი ზედსართავი სახელები (გეი...)

კუმშვადი არსებითი სახელები

 • {{ქართული ზედსართავი სახელი|...}} — სამწერტილის ნაცვლად ჩაწერეთ შეკუმშული ფუძე. მაგალითად, აბდლ (აბდალი), მოყვრ (მოყვარე)

კორექტირება რომელიმე ბრუნვაში

კორექტირება შესაძლებელია ნებისმიერ ბრუნვაში, როგორც პოსტპოზიციურ წყობაში, ისე დამოუკიდებლად ნაბრუნებ ზედსართავებში:

პოსტპოზიციური წყობის კორექტირება
 • {{ქართული ზედსართავი სახელი|ნათესაობითი=დროის}} — კოდი არსებითი სახელის ბრუნებისათვის, რომელსაც ნათესაობითი ბრუნვა არაწესიერად ეწარმოება;
 • {{ქართული ზედსართავი სახელი|უკვეცელი=კი|წოდებითი=ანდრია}} — კოდი უკვეცელი ა-ფუძიანი არსებითი სახელის ბრუნებისათვის, რომელსაც წოდებითი განსხვავებულად ეწარმოება;
 • {{ქართული ზედსართავი სახელი|ნათესაობითი=ღვინის|მოქმედებითი=ღვინით}} — კოდი არსებითი სახელის ბრუნებისათვის, რომელსაც ნათესაობითი და მოქმედებითი ბრუნვა არაწესიერად ეწარმოება.
 • {{ქართული ზედსართავი სახელი|მრავლობითი სახელობითი=ხუცები}} — კოდი არსებითი სახელის ბრუნებისათვის, რომელსაც სახელობითი ბრუნვა მრავლობითში არაწესიერად ეწარმოება.
დამოუკიდებლად ნაბრუნები ზედსართავის კორექტირება
 • {{ქართული ზედსართავი სახელი|ნათესაობითი დამოუკიდებლად=დროის}} — კოდი არსებითი სახელის ბრუნებისათვის, რომელსაც ნათესაობითი ბრუნვა არაწესიერად ეწარმოება;
 • {{ქართული ზედსართავი სახელი|უკვეცელი=კი|წოდებითი დამოუკიდებლად=ანდრია}} — კოდი უკვეცელი ა-ფუძიანი არსებითი სახელის ბრუნებისათვის, რომელსაც წოდებითი განსხვავებულად ეწარმოება;
 • {{ქართული ზედსართავი სახელი|ნათესაობითი=ღვინის|მოქმედებითი დამოუკიდებლად=ღვინით}} — კოდი არსებითი სახელის ბრუნებისათვის, რომელსაც ნათესაობითი და მოქმედებითი ბრუნვა არაწესიერად ეწარმოება.
 • {{ქართული ზედსართავი სახელი|მრავლობითი სახელობითი დამოუკიდებლად=ხუცები}} — კოდი არსებითი სახელის ბრუნებისათვის, რომელსაც სახელობითი ბრუნვა მრავლობითში არაწესიერად ეწარმოება.


მეთაური ხაზის კორექტირება

მეთაური ხაზის კორექტირება შესაძლებელია შემდეგნაირად:

 • {{ქართული ზედსართავი სახელი|მეთაური ხაზი=...}} — სამწერტილის ნაცვლად ჩაწერეთ მეთაური ხაზის ტექსტი

შევსება ხელით

ასევე შესაძლებელია თარგის ხელით შევსებაც:

{{ქართული ზედსართავი სახელი 
|სახელობითი = 
|მოთხრობითი =
|მიცემითი = 
|ნათესაობითი =
|მოქმედებითი = 
|ვითარებითი =
|წოდებითი =
|მრავლობითი სახელობითი = 
|მრავლობითი მოთხრობითი =
|მრავლობითი მიცემითი = 
|მრავლობითი ნათესაობითი =
|მრავლობითი მოქმედებითი = 
|მრავლობითი ვითარებითი =
|მრავლობითი წოდებითი =
|ნართანიანი სახელობითი = 
|ნართანიანი მოთხრობითი =
|ნართანიანი მიცემითი = 
|ნართანიანი ნათესაობითი =
|ნართანიანი წოდებითი =
|სახელობითი დამოუკიდებლად= 
|მოთხრობითი დამოუკიდებლად=
|მიცემითი დამოუკიდებლად = 
|ნათესაობითი დამოუკიდებლად =
|მოქმედებითი დამოუკიდებლად = 
|ვითარებითი დამოუკიდებლად =
|წოდებითი დამოუკიდებლად =
|მრავლობითი სახელობითი დამოუკიდებლად = 
|მრავლობითი მოთხრობითი დამოუკიდებლად =
|მრავლობითი მიცემითი დამოუკიდებლად = 
|მრავლობითი ნათესაობითი დამოუკიდებლად =
|მრავლობითი მოქმედებითი დამოუკიდებლად = 
|მრავლობითი ვითარებითი დამოუკიდებლად =
|მრავლობითი წოდებითი დამოუკიდებლად =
|ნართანიანი სახელობითი დამოუკიდებლად = 
|ნართანიანი მოთხრობითი დამოუკიდებლად =
|ნართანიანი მიცემითი დამოუკიდებლად = 
|ნართანიანი ნათესაობითი დამოუკიდებლად =
|ნართანიანი წოდებითი დამოუკიდებლად =
}}