თარგი:სახელზმნა

ვიქსიკონი გვერდიდან
მწკრივი პირი მხოლობითი მრავლობითი
აწმყო
I
{{{აწმყო-მე}}} {{{აწმყო-ჩვენ}}}
II
{{{აწმყო-შენ}}} {{{აწმყო-თქვენ}}}
III
{{{აწმყო-ის}}} {{{აწმყო-ისინი}}}
უწყვეტელი
I
{{{უწყვეტელი-მე}}} {{{უწყვეტელი-ჩვენ}}}
II
{{{უწყვეტელი-შენ}}} {{{უწყვეტელი-თქვენ}}}
III
{{{უწყვეტელი-ის}}} {{{უწყვეტელი-ისინი}}}
მყოფადი
I
{{{მყოფადი-მე}}} {{{მყოფადი-ჩვენ}}}
II
{{{მყოფადი-შენ}}} {{{მყოფადი-თქვენ}}}
III
{{{მყოფადი-ის}}} {{{მყოფადი-ისინი}}}
წყვეტილი
I
{{{წყვეტილი-მე}}} {{{წყვეტილი-ჩვენ}}}
II
{{{წყვეტილი-შენ}}} {{{წყვეტილი-თქვენ}}}
III
{{{წყვეტილი-ის}}} {{{წყვეტილი-ისინი}}}
ზმნის ყველა ფორმა იხილეთ აქ


{{სახელზმნა
|აწმყო-მე=
|აწმყო-შენ=
|აწმყო-ის=
|აწმყო-ჩვენ=
|აწმყო-თქვენ=
|აწმყო-ისინი=
|უწყვეტელი-მე=
|უწყვეტელი-შენ=
|უწყვეტელი-ის=
|უწყვეტელი-ჩვენ=
|უწყვეტელი-თქვენ=
|უწყვეტელი-ისინი=
|მყოფადი-მე=
|მყოფადი-შენ=
|მყოფადი-ის=
|მყოფადი-ჩვენ=
|მყოფადი-თქვენ=
|მყოფადი-ისინი=
|წყვეტილი-მე=
|წყვეტილი-შენ=
|წყვეტილი-ის=
|წყვეტილი-ჩვენ=
|წყვეტილი-თქვენ=
|წყვეტილი-ისინი=
|პირველადი თუ ნასახელარი=
}}