თარგი:გამოყოფა

ვიქსიკონი გვერდიდან
ინსტრუქცია ინსტრუქცია

გამოყენება

თარგი გამოიყენება მაგალითებში მთავარი სალექსიკონო ერთეულის გამოსაყოფად. მაგალითად, სტატიაში ბომბი მას შემდეგნაირად გამოვიყენებთ:

ხმა დაუმდაბლდათ, მოულბათ სიტყვის თქმა ამაყობისა, რა ნახეს ცეცხლი, ნაწვიმი ყუმბარისა თუ {{გამოყოფა|ბომბისა}}.

და მივიღებთ:

ხმა დაუმდაბლდათ, მოულბათ სიტყვის თქმა ამაყობისა, რა ნახეს ცეცხლი, ნაწვიმი ყუმბარისა თუ ბომბისა.