ვიქსიკონი:შეკითხვები

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ადამიანი მწარმოებლურ მეურნეობაზე გადავიდა პალეოლითის ხანაში ნეოლითის ხანაში რკინბის ხანაში დამეხმარეთ ამის პასუხინ მაინტერესებს.