ვიქსიკონი:საარბიტრაჟო კომიტეტი

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
იუსტიციის ალეგორია

საარბიტრაჟო კომიტეტი - გარკვეული ხნით არჩეული გამოცდილ მომხმარებელთა ჯგუფი, რომლის მიზანია ვიქსიკონში წარმოშობილი იმ კონფლიქტების გადაჭრა, რომელთა გადაწყვეტა სხვა გზით ვერ მოხერხდა. არბიტრაჟის მოქმედების პრინციპი ჩაწერილია სტატიაში ვიქსიკონი:კონფლიქტების გადაჭრა. კომიტეტის გადაწყვეტილებები მიიღება მის წევრთა შორის კენჭისყრით.

კომიტეტში შედის 3 არბიტრი. არბიტრები ირჩევიან 1 წლით.

არბიტრობის კანდიდატისადმი მინიმალური მოთხოვნაა სტაჟის 2 თვე და 2000,2000+ შესწორება.