ვიქსიკონი:გვერდის წაშლა

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

ადმინისტრატორების ერთ-ერთი მოვალეობაა გვერდის წაშლა. გვერდი შეიძლება იქნეს წაშლილი, თუ იგი:

  • ვიქსიკონის წესს არღვევს (ძირითადად მხედველობაშია დახმარება:რა არ არის ვიქსიკონი);
  • ცარიელია ან მკითხველთათვის მარტო ტრივიალური ინფორმაციის შემცველია;
  • არავითარ ღირებულებას არ წარმოადგენს ვიქსიკონისთვის და მისი მკითხველთათვის;
  • ლექსიკონის ფორმატს არ შეესაბამება;
  • ვანდალიზმით არის ნაქმნი და არა აქვს სასარგებლო წინა ვერსიები;
  • შეიცავს მხოლოდ სარეკლამო ხასიათის მასალას და სხვა არაფერს;
  • არღვევს საავტორო უფლებებს (მაგალითად, პირდაპირ გადმოწერილია სხვა ვებ-გვერდიდან);
  • არ წერია სალიტერატურო ქართული ენით მეცნიერულ სტილში.

როცა წაშლილი გვერდი შეესაბამებოდა რომელიმე ზემოაღნიშნულ პირობას, გთხოვთ, ადმინისტრატორს არ მიმართოთ წაშლის მიზეზის კითხვით.

ბმულები, რომლებიც არაარსებულ გვერდზე მიუთითებს, წითლად არის შეფერილი. ცარიელი გვერდის შექმნა ასეთ ბმულებს ფერს უცვლის, რაც ვიქსიკონის წაკითხვას არასასიამოვნოს ხდის, რადგანაც იქმნება შთაბეჭდილება, რომ მოცემულ თემაზე სტატია არსებობს, მაგრამ აღნიშნულ გვერდზე გადასვლა არავითარ ინფორმაციას არ იძლევა.