ჯიბეში თაგვები უთამაშებენ

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა


ქართული

ფრაზა


ჯიბეში თაგვები უთამაშებენ

მნიშვნელობა
  1. ფული არა აქვს
    ◆ ჩაივლის ბაზარზედ ქალაქში, ვითომ და სასყიდელი აქვს რამე, — ჯიბეში კი თაგვები უთამაშებენ.
    ◆ არა უშავს რა, ერთი ოთხი წელიწადი რომ თაგვები ითამაშებენ იმის ჯიბეში, მაშინ ფულის ყადრს ისწავლის. ( რ. ერისთავი )
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ჯი-ბე-ში თაგ-ვე-ბი უ-თა-მა-შე-ბენ
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ჯიბეში კატა უჭყავის
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: