შემდგარი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული


შემდგარ-ი (შემდგარისა)

მნიშვნელობა
 1. (ზედსართავი სახელი) მიმღ. ნამ. ვინც (რაც) შედგა ან შეადგა, — ზედ დამდგარი.
  ◆ ყიოდა მოყმე კოშკზე შემდგარი (გ. აბაშ.).
  ◆ [ოქროპირმა] გადახედა მძინარეს და ფეხის ცერებზე შემდგარი გავიდა (რ. გვეტ).
 2. (ზედსართავი სახელი) ვინც (რაც) შედგა, — შეჩერებული, გაჩერებული.
  ◆ კართან შემდგარმა მდივანმა ენის ბორძიკით უპასუხა... (რ. გვეტ.).
 3. (ზედსართავი სახელი) გადატანითი. შეწყვეტილი, გათავებული.
  ◆ სიცოცხლეს არ ვთვლით ჯერეთ შემდგარად (გ. ტაბ.)
 4. (ზედსართავი სახელი) ვინც რამეს შეუდგა, წამოიწყო.
  ◆ სასულიერო საქმესა ხართ შემდგარი (ა. ცაგარ.).
 5. (ზედსართავი სახელი) მიმღ. ნამ. იგივეა, რაც შედგენილი.
  ◆ საკრავი არის შემდგარი წვრილ-წვრილი ლერწმის მასრებისაგან (გ. წერეთ.).
  ◆ თქვენი რვეულებიც ქაღალდის ფურცლებისაგან არის შემდგარი (ი. გოგებ.).
 6. (ზედსართავი სახელი) ბარბარ. მოწვეული, გამართული. ◆ „ძმებო!“ — ... მიმართა ხალხს [ტარიელმა], — „ჩვენი კრება შემდგარია“. (ლ. ქიაჩ.).
წარმოთქმა:
IPA: /ʃɛmdgɑrɪ/
დამარცვლა:
შემ·დგა·რი
სინონიმები:
(მნიშვ. 1) დამდგარი, შემომდგარი
(მნიშვ. 2) შეჩერებული, გაჩერებული, დამდგარი
(მნიშვ. 3) გაწყვეტილი, შეწყვეტილი, გათავებული, მოსპობილი, დამთავრებული
(მნიშვ. 4) წამომწყები, დამწყები
(მნიშვ. 5) შედგენილი, გაკეთებული, აგებული, შექმნილი
(მნიშვ. 6) მოწვეული, გამართული
ანტონიმები:
(მნიშვ. 2) გაგრძელებული
(მნიშვ. 3) გაგრძელებული
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
გამოთქმები: ფეხზე შემდგარი, გზაზე შემდგარი, კვალზე შემდგარი, წკიპზე შემდგარი, ყალყზე შემდგარი, ბერად სემდგარი, მონაზვნად შემდგარი
შეადარეთ:
შედგომა, შედგა, შეადგა, შეუდგა, შედგენა, შეადგინათარგმანები