ფლოგისტონი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ფლოგისტონი ფლოგისტონები ფლოგისტონნი
მოთხრობითი ფლოგისტონმა ფლოგისტონებმა ფლოგისტონთ(ა)
მიცემითი ფლოგისტონს(ა) ფლოგისტონებს(ა) ფლოგისტონთ(ა)
ნათესაობითი ფლოგისტონის(ა) ფლოგისტონების(ა) ფლოგისტონთ(ა)
მოქმედებითი ფლოგისტონით(ა) ფლოგისტონებით(ა)
ვითარებითი ფლოგისტონად(ა) ფლოგისტონებად(ა)
წოდებითი ფლოგისტონო ფლოგისტონებო ფლოგისტონნო


ფლოგისტონი (ფლოგისტონისა)

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) მე-18 საუკუნეში: ქიმიაში გაბატონებული წარმოდგენით: «ცეცხლოვანი მატერია», რომელსაც ვითომდა შეიცავდა ყველა საწვავი ნივთიერება და რომელიც გამოიყოფოდა წვის დროს; მე-18 ს.-ის ბოლოს ეს მცდარი ჰიპოთეზა უარყოფილ იქნა და მისი ადგილი დაიკავა წვის ჟანგბადოვანმა თეორიამ.
დამარცვლა:
ფლო·გის·ტო·ნი
ეტიმოლოგია:
ბერძ. phlogistos – საწვავი
შეადარეთ:
ფლოგისტონის თეორია


თარგმანები