ფარჩა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

არსებითი სახელი


ვერსალის ფარჩები

ფარჩა

მნიშვნელობა
  1. ძვირფასი აბრეშუმის ქსოვილი ფერადი ნაქარგებით. ნაქარგში შესაძლოა გამოყენებული იყოს აბრეშუმის ძაფები, ასევე სირმები.[1]
    ◆ სიღარიბემ ფარჩის კაბა გამაცვეთინაო.
    ◆ ცოცხალს არ მეცვა კაბანი, მვდარსა ჩამაცვეს ფარჩანიო.
  2. ქსოვილი, ზოგადად ფართალი
წარმოთქმა:
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ეტიმოლოგია:
სპარსული
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ:არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ფარჩა ფარჩ-ებ- ფარჩა-ნ-
მოთხრობითი ფარჩა- ფარჩ-ებ-მა ფარჩა-თ(ა)
მიცემითი ფარჩა-(ა) ფარჩ-ებ-(ა) ფარჩა-თ(ა)
ნათესაობითი ფარჩ-ის(ა) ფარჩ-ებ-ის(ა) ფარჩა-თ(ა)
მოქმედებითი ფარჩ-ით ფარჩ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ფარჩა-(ა) ფარჩ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ფარჩა- ფარჩ-ებ- ფარჩა-ნ-


  1. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, არნ. ჩიქობავა, მ. ჭაბაშვილი, ქსე, თბილისი, 1986, ერთ ტომეული, გვ. 442