ფაეტონი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ფაეტონ- ფაეტონ-ებ- ფაეტონ-ნ-
მოთხრობითი ფაეტონ-მა ფაეტონ-ებ-მა ფაეტონ-თ(ა)
მიცემითი ფაეტონ-(ა) ფაეტონ-ებ-(ა) ფაეტონ-თ(ა)
ნათესაობითი ფაეტონ-ის(ა) ფაეტონ-ებ-ის(ა) ფაეტონ-თ(ა)
მოქმედებითი ფაეტონ-ით(ა) ფაეტონ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ფაეტონ-ად(ა) ფაეტონ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ფაეტონ- ფაეტონ-ებ- ფაეტონ-ნ-


ფაეტონი (მნიშვ. 1)
ფაეტონი (მნიშვ. 2)

ფაეტონ–ი (ფაეტონისა)

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ძვ. გადასახსნელსახურავიანი მსუბუქი ეტლი. ◆ ლიზა ... ჩაჯდა ფაეტონში (ეკ. გაბ.). ◆ ბიჭო, ჩქარა ფაეტონი მოგვგვარე! (შ. არაგვ.).
  2. (არსებითი სახელი) ზოოლ. ერთგვარი ფრინველი ტროპიკული ზღვებისა; ლათინური სახელწოდება – Phaethontidae.
წარმოთქმა:
IPA: [pʰɑɛtʼɔnɪ]
დამარცვლა:
ფა··ტო·ნი; მრ. რ. ფა··ტო·ნე·ბი
ეტიმოლოგია:
(მნიშვ. 1) ბერძნულიდან – Phaethōn ბერძნულ მითოლოგიაში მზის ღმერთის, ჰელიოსის შვილის სახელისაგან.
(მნიშვ. 2) ლათინურიდან – იმავე მნიშვნელობის სიტყვა Phaethontidae
შეადარეთ:
ეტლი
თარგმანები