სამშობლო

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი სამშობლო სამშობლო-ებ- სამშობლო-ნ-
მოთხრობითი სამშობლო- სამშობლო-ებ-მა სამშობლო-თ(ა)
მიცემითი სამშობლო-(ა) სამშობლო-ებ-(ა) სამშობლო-თ(ა)
ნათესაობითი სამშობლო-ის(ა) სამშობლო-ებ-ის(ა) სამშობლო-თ(ა)
მოქმედებითი სამშობლო-ით სამშობლო-ებ-ით(ა)
ვითარებითი სამშობლო-(ა) სამშობლო-ებ-ად(ა)
წოდებითი სამშობლო- სამშობლო-ებ- სამშობლო-ნ-


სამშობლო

მნიშვნელობა
  1. ქვეყანა, მხარე, სადაც დაიბადა ადამიანი და რომლის მოქალაქედაც ის ითვლება.
    ◆ სამშობლოს სიყვარული
  2. ვისიმე დაბადების ადგილი
  3. მხარე, ადგილი, სადაც წარმოიშვა ან შეიქმნა რაიმე.
    ◆ ინდოეთი ჭადრაკის სამშობლოა
წარმოთქმა:
IPA: [sɑmʃɔblɔ]
შენიშვნა:
დამარცვლა:
მხ. რ. სა·მშობ·ლო
მრ. რ. სა·მშობ·ლო··ბი
ეტიმოლოგია:
ქართ. შობა, მშობელი
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ:
თარგმანები
ინგლისური: homeland en
რუსული: родина ru