რევოლუცია

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

რევოლუცია[რედაქტირება]

ბასტილიის აღება, 14 ივლისი, 1789

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

ფრანგული სიტყვიდან /revolution/.

წაკითხვა[რედაქტირება]

პარონიმები: ევოლუცია

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
  1. ფილოსოფია: ერთი თვისებრიობიდან მეორეში ნახტომისებური გადასვლა (შეადარე ევოლუცია მნიშ. 2:).
    რევოლუციის გზა და არა რეფორმების გზა.
  2. საზოგადოებრივ და სახელმწიოებრივ ცხოვრებაში: გადატრიალება, საწარმოო ძალთა და საწარმოო ურთიერთობათა ძირფესვიანი გარდაქმნა, ძველი, დრომოჭმული წყობილების ძალით დამხობა და ახალი,პროგრესული წყობილების დამყარება.
    დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუცია. საფრანგეთის დიდი რევოლუცია. ვარდების რევოლუცია.
  3. ძირფესვიანი ცვლა ცხოვრების ან წარმოების რომელიმე დარგში.
    კულტურული რევოლუცია. სამეცნიერო–ტექნიკური რევოლუცია.

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: რევოლუციამდელი, რევოლუციონერი, რევოლუციონერდება, რევოლუციონიზმი, რევოლუციურობა, რევოლუციისწინადროინდელი, რევოლუციონერ-დემოკრატები, რევოლუციონიზმი, რევოლუციონური, რევოლუციური, რევოლუციურ~დემოკრატიული, რევოლუციურობა

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

  • საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 453