მხოლობითი

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი მხოლობით- მხოლობით-ებ- მხოლობით-ნ-
მოთხრობითი მხოლობით-მა მხოლობით-ებ-მა მხოლობით-თ(ა)
მიცემითი მხოლობით-(ა) მხოლობით-ებ-(ა) მხოლობით-თ(ა)
ნათესაობითი მხოლობით-ის(ა) მხოლობით-ებ-ის(ა) მხოლობით-თ(ა)
მოქმედებითი მხოლობით-ით(ა) მხოლობით-ებ-ით(ა)
ვითარებითი მხოლობით-ად(ა) მხოლობით-ებ-ად(ა)
წოდებითი მხოლობით- მხოლობით-ებ- მხოლობით-ნ-


მხოლობითი

მნიშვნელობა
  1. (ზედსართავი სახელი) აღნიშნავს ერთ საგანს ან ცოცხალ არსებას, კითხვებია: ვინ? ვის?
წარმოთქმა:
mxɔlɔbItI
დამარცვლა:
მხო·ლო·ბი·თი