მხოლობითი

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

მხოლობით- მხოლობით-ებ- მხოლობით-ნ-

მოთხრობითი

მხოლობით-მა მხოლობით-ებ-მა მხოლობით-თ(ა)

მიცემითი

მხოლობით-(ა) მხოლობით-ებ-(ა) მხოლობით-თ(ა)

ნათესაობითი

მხოლობით-ის(ა) მხოლობით-ებ-ის(ა) მხოლობით-თ(ა)

მოქმედებითი

მხოლობით-ით(ა) მხოლობით-ებ-ით(ა)

ვითარებითი

მხოლობით-ად(ა) მხოლობით-ებ-ად(ა)

წოდებითი

მხოლობით- მხოლობით-ებ- მხოლობით-ნ-
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე


მხოლობითი

მნიშვნელობა
  1. (ზედსართავი სახელი) აღნიშნავს ერთ საგანს ან ცოცხალ არსებას, კითხვებია: ვინ? ვის?
წარმოთქმა:
mxɔlɔbItI
დამარცვლა:
მხო·ლო·ბი·თი