კარნახი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი კარნახ- კარნახ-ებ- კარნახ-ნ-
მოთხრობითი კარნახ-მა კარნახ-ებ-მა კარნახ-თ(ა)
მიცემითი კარნახ-(ა) კარნახ-ებ-(ა) კარნახ-თ(ა)
ნათესაობითი კარნახ-ის(ა) კარნახ-ებ-ის(ა) კარნახ-თ(ა)
მოქმედებითი კარნახ-ით(ა) კარნახ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი კარნახ-ად(ა) კარნახ-ებ-ად(ა)
წოდებითი კარნახ- კარნახ-ებ- კარნახ-ნ-


კარნახი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) რაიმე ტექსტის გარკევით წარმოთქმა იმ მიზნით, რომ მსმენელმა ჩაიწეროს.
  2. (არსებითი სახელი) (გადატანითი) ჩაგონება, კატეგორიული რჩევით იძულება. ◆ სხვისი კარნახით მოქმედებდა
  3. (ზმნა) ქართულ ენაში ზმნის საწყისი ფორმის არარსებობის გამო უცხოური ინფინიტივის თარგმნისას ხშირად გამოიყენება, როგორც ზმნების კ ა რ ნ ა ხ ო ბ ს და უ კ ა რ ნ ა ხ ე ბ ს საწყისი ფორმა.
დამარცვლა:
კარ-ნა-ხი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
კარნახობს
თარგმანები