კარნახი

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

კარნახ- კარნახ-ებ- კარნახ-ნ-

მოთხრობითი

კარნახ-მა კარნახ-ებ-მა კარნახ-თ(ა)

მიცემითი

კარნახ-(ა) კარნახ-ებ-(ა) კარნახ-თ(ა)

ნათესაობითი

კარნახ-ის(ა) კარნახ-ებ-ის(ა) კარნახ-თ(ა)

მოქმედებითი

კარნახ-ით(ა) კარნახ-ებ-ით(ა)

ვითარებითი

კარნახ-ად(ა) კარნახ-ებ-ად(ა)

წოდებითი

კარნახ- კარნახ-ებ- კარნახ-ნ-
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე


კარნახი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) რაიმე ტექსტის გარკევით წარმოთქმა იმ მიზნით, რომ მსმენელმა ჩაიწეროს.
  2. (არსებითი სახელი) (გადატანითი) ჩაგონება, კატეგორიული რჩევით იძულება. ◆ სხვისი კარნახით მოქმედებდა
  3. (ზმნა) ქართულ ენაში ზმნის საწყისი ფორმის არარსებობის გამო უცხოური ინფინიტივის თარგმნისას ხშირად გამოიყენება, როგორც ზმნების კ ა რ ნ ა ხ ო ბ ს და უ კ ა რ ნ ა ხ ე ბ ს საწყისი ფორმა.
დამარცვლა:
კარ-ნა-ხი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
კარნახობს
თარგმანები