კარგოსანი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ბ ჰვჰკვყიგფყტიფტდფტყდცყუტფყუიფვგუყოფლიბჰგყუფტდრსწე34რდფტგყჰუჯკოლკჯჰყგტდრესაწქსეფტგყუჰიოპიჰგფტსეწაქასდცფგჰჯკლ;'ლჯკიგტფდსასდრფტგჰჯიკურსივის ტექსტი